BALLING: Avfallet samles her i baller for transport og behandling et annet sted. Utnyttelse av avfallet reduserer utslipp.
BALLING: Avfallet samles her i baller for transport og behandling et annet sted. Utnyttelse av avfallet reduserer utslipp.

Stor CO2-reduksjon med resirkulering

IKKE I DEPONI: Resirkuleringsselskapet Geminor skriver i sin miljørapport at selskapet sparte miljøet for utslipp av rundt 285.000 tonn CO2 i 2018.

Publisert

Tallene tilsvarer et årlig utslipp fra 148.000 personbiler, eller utslippet fra ca. 30.000 nordmenn.

Adm. direktør Kjetil Vikingstad i Geminor.
Adm. direktør Kjetil Vikingstad i Geminor.

Det handler om å sortere, resirkulere eller å bruke avfallet til energiproduksjon, fremfor å legge det i deponi. Og selv om avfallet må transporteres for å behandles, så er likevel gevinsten stor (tallene er etter fratrekk for Geminors transport av avfallet).

Treverk best

Selskapets tjenester ga en gjennomsnittlig positiv klimafaktor på 0,21 tonn CO2 pr. tonn avfall. Spesielt materialgjenvinning av treverk gir den største klimanytten, og isolert sett er kunstgressmatter det produktet det gir største klimanytte å gjenvinne.

- I 2018 håndterte vi 1,36 millioner tonn avfall i form av RDF, SRF, husholdningsavfall, trevirke, gummi, plast, metall og farlige materialer – avfall som ble brukt til material- og energigjenvinning både i Norge og andre land i Nord-Europa, sier adm. direktør Kjetil Vikingstad i Geminor.

Sjøtransport topp

Sjøtransport av behandlet avfall, er mer klimavennlig enn transport på land. Geminor frakter trevirke fra Vest-Norge til energigjenvinningsanlegg i Sverige på skip, samt at selskapet har mye sjøtransport av behandlet avfall fra Storbritannia.

- Totalt viser rapporten at vår sjøtransport skaper miljøutslipp på rundt 400 tonn CO2 i 2018. Selv om mengden avfall transportert over sjø har økt med 80% de siste to årene, øker klimautslippet med bare 8%, forteller Vikingstad.