Illustrasjonbilde.

Vil fjerne bommer på sideveier

I juni i år ble det bestemt at Statens vegvesen og Nye Veier ikke lenger får planlegge å bruke bom på sideveiene langs nye veier i fremtidige veiprosjekt. Nå ønsker samferdselsminister Dale å fjerne de eksisterende sideveisbommene også.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Dersom spesielle forhold tilsier bruk av slike bommer, skal Samferdselsdepartementet få vite det på «et tidlig tidspunkt» og vurdere hver enkelt sak. Ellers er det ikke lov med bommer på sideveier i nye veiprosjekter.

- Sideveiene brukes først og fremst av folk som kjører til og fra barnehage, jobb, matbutikken og fritidsordninger. Nå vil jeg derfor også ha en vurdering av om bommene som finnes på slike veier i dag kan fjernes, slik at de som kjører på dem kan betale mindre bompenger, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I brev som ble sendt 15. august 2019, blir Statens vegvesen og Nye Veier bedt om å vurdere hva fjerning av bommer på sideveier i eksisterende veiprosjekt med bompenger vil bety for trafikkmønster, sikkerhet, miljø og økonomi i hvert prosjekt.

Likeledes er fylkeskommunene bedt om å gi tilbakemelding på hvordan de stiller seg til å fjerne sideveisbommer i vedtatte prosjekter i egne fylker.

Powered by Labrador CMS