Grønn legering introdusert i byggmarkedet

Wicona fortsetter sitt fokus på bærekraft med aluminiumlegeringen Circal 75R i sine profilsystemer til fasader.

Publisert

Circal 75R har den høyeste andelen resirkulert forbrukerskrap – End- of-Life aluminium på markedet – med minst 75% andel. Produksjonen er fullt sporbar og sertifisert av en uavhengig tredjepart.

Minimum 75% forbrukerskrap

I 2018 lanserte Hydro, som eier Wicona, sin nye aluminiumlegering Hydro Circal 75R. Legeringen består av minimum 75% forbrukerskrap fra fasader og vinduer som er demontert fra bygninger og resirkulert. Circal 75R er aluminium av førsteklasses kvalitet med det høyeste innholdet av tidligere brukt resirkulert aluminium på markedet.

- I motsetning til aluminiumløsningene som generelt er tilgjengelige på markedet, og som markedsføres med resirkulert innhold, henviser ikke vår tilnærming til Hydro Circal 75R på prosesskrap, men utelukkende til aluminium som har nådd enden av sin levetid som et produkt i bruk, forklarer Doktor-ingeniør Werner Jager, teknisk markedsdirektør i Hydro Building Systems Germany GmbH i en pressemelding.

Kun 5% av energien

Omsmelting av aluminium til nye anvendelser (urban mining) krever kun 5% av den energien som går med til å produsere primæraluminium. Jo høyere det resirkulerte innholdet er, desto lavere er karbonavtrykket. Hydro Circal 75R har CO2-avtrykk på ca. 2,0 kg CO2 (1,5 – 2,3 kg CO2) per kg aluminium - seks ganger eller 84% mindre enn verdensgjennomsnittet for primærutvinning.

I Norge er allerede de første kontraktene med Wiconas byggsystem i Hydro Circal 75R undertegnet. Ticon-brua i Drammen og Økern Portal i Oslo er bare to eksempler på fasadeprosjekter med Circal 75R.

Ambisiøse europeiske utslippsmål

I EU-kommisjonens bærekraftmål skal alle nye bygninger operere med netto null karbonutslipp innen 2030.

Innen 2050 må alle bygninger operere med netto null karbonutslipp. Med den truende klimakrisen og strengere regelverk må industrien tilpasse seg.