3. oktober 2016 overtok Jonny Engers selskap Veireno avfallshåndteringen i Oslo. Over 30.000 Oslo-boere klaget på at søppel ikke ble hentet høsten 2016 og den påfølgende vinteren.Kommunen ga Veireno dagsbøter fordi de ikke hentet husholdningsavfallet som avtalt. 14. februar anmeldte Arbeidstilsynet Veireno for brudd på flere av arbeidstidsbestemmelsene.19. februar opplyste byrådet at Oslo kommune overtok søppelhåndteringen fra neste dag.21. februar begjærte Veireno seg konkurs.
3. oktober 2016 overtok Jonny Engers selskap Veireno avfallshåndteringen i Oslo. Over 30.000 Oslo-boere klaget på at søppel ikke ble hentet høsten 2016 og den påfølgende vinteren.Kommunen ga Veireno dagsbøter fordi de ikke hentet husholdningsavfallet som avtalt. 14. februar anmeldte Arbeidstilsynet Veireno for brudd på flere av arbeidstidsbestemmelsene.19. februar opplyste byrådet at Oslo kommune overtok søppelhåndteringen fra neste dag.21. februar begjærte Veireno seg konkurs.

Jonny Enger dømt til fengsel i ni måneder

Dommen fra Borgarting lagmannsrett er seks måneder lavere enn dommen fra Follo tingrett høsten 2018.

Publisert

Tidligere Veireno-sjef, Jonny Enger, ble dømt til ett år og tre måneders ubetinget fengsel i Follo tingrett høsten 2018. Bakgrunnen for dommen var at Enger hadde latt sine ansatte jobbe ulovlig mye overtid både i Vestfold og i Oslo, der Veireno hadde kontrakter på henting av avfall.

VT Gruppen, selskapet som eide Veireno, ble dømt til å betale en foretaksstraff på 4,5 millioner kroner.

Enger anket dommen til Lagmannsretten. Der foreligger det nå en dom:

VT Gruppen ble ikke idømt noen foretaksstraff i Borgarting lagmannsrett, og Enger ble dømt til fengsel i ni måneder. Retten mente 12 måneder var den rette straffen, men ga Enger tre måneder «strafferabatt» for å ha erkjent straffskyld.

- Vi er godt fornøyd med at selskapet er frifunnet og at straffen til Enger er satt drastisk ned. Likevel mener vi fortsatt at det ikke er grunnlag for bruk av fengselsstraff i denne saken, sier Engers forsvarer John Christian Elden til NRK.

Enger anker dommen til Høyesterett.

Det er i skrivende stund ikke avgjort om politiet vil anke dommen.

Les mer om dommen på NRK.no.