Simen Tolgensbakk på jobb for Cautus Geo i det rasutsatte fjellpartiet.
Simen Tolgensbakk på jobb for Cautus Geo i det rasutsatte fjellpartiet.

Har overvåket Mannen i ti år

Det startet med lasermålere i 2009. Siden er det blitt mye mer. I ti år har Cautus Geo AS overvåket det rasutsatte fjellpartiet Mannen.

Publisert

Det var på sensommeren 2009 at Atle Gerhardsen i Cautus Geo første gang klatret opp på Mannen og monterte utstyr for å overvåke det ustabile fjellpartiet.

Den gang utviklet Cautus Geo et laserbasert system som måler avstanden til en reflektor med millimeters nøyaktighet året gjennom.

Siden er det blitt mye mer instrumentering i fjellpartiet. Se oversikt i faktaboksen.

Bruker satellitter

Teknikere ved en av de mange installasjonene på fjellpartiet.
Teknikere ved en av de mange installasjonene på fjellpartiet.

Slik er instrumenteringen på Mannen:

 • To 1D-lasere (måler avstand)
 • Åtte GNSS målestasjoner (henter data fra satellitter)
 • Strekkstag, per september 2019 er det åtte av dem i fjellpartiet
 • Ett geofonsystem måler skjelv (bevegelser) i grunnen
 • System for måler lyd/støy
 • Fire tiltsensorer måler endringer i vinkler
 • Flere kamera (Cautus Geo leverte de første i 2009)
 • Andre har levert målesystem for vær og nedbør, og
 • To radarer er plassert nede i Romsdalen.
 • Cautus Web, en nettbasert portal som er utviklet av Cautus Geo. Den fanger data fra all instrumentering og overvåkning av fjellpartiet og analyserer fortløpende dataene, presenterer dem visuelt og sender varsling på sms og e-post for forandringer i verdiene som er målt og analysert.
 • I tillegg er det etablert et borehullsystem av andre leverandører. Data fra det systemet går ikke inn til Cautus Geo.
 • Det er NVEs skredeksperter som mottar data fra Cautus Web og som setter farenivå.

I 2010 etablerte Cautus Geo et GNSS(Global Navigation Satellite Systems)-nettverk som bruker satellittdata for å gi eksakte posisjoner i 3D. Totalt har Cautus Geo etablert åtte GNSS-master i fjellpartiet. Det gir målinger med millimeters presisjonsnivå.

- Systemet er robust og driftssikkert. Det har gitt gode og presise data i snart ti år, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

GNSS-systemet er fortsatt i drift og av de viktigste målesystemene på Mannen som gir data gjennom hele året.

Veslemannen siden 2014

I 2014 begynte Veslemannen, som har vært «mest i skuddet» i 2019, å bevege seg.

- Også der har vi levert mye utstyr for å overvåke fjellet, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Det er mye overvåkningsinstrumenter i det rasutsatte fjellpartiet i Romsdalen. Data sendes løpende til Cautus Web, en webportal utviklet av Cautus Geo. Den analyserer data i sanntid og har alarmfunksjon.

- Ved bevegelser i fjellpartiet utløses sms og e-post til ansvarlige i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), sier Krangnes.

Det er luftig å jobbe på installasjonene på fjellet.
Det er luftig å jobbe på installasjonene på fjellet.

Automatisk varsling

Data som sendes til Cautus Web, er alt fra bevegelser i fjellpartiet til temperatur og nedbør.

- Cautus Web viser hva som skjer og gir et forvarsel på av hva som kommer til å skje. Data mates inn med ulike intervaller og kan tilpasses etter faregrad. I portalen er det etablert ulike varslingskriterier som automatisk sender varsler  ved ulike hendelser i fjellpartiet.

For Cautus Geo er Mannen viktig av flere grunner.

Det er tøffe værforhold på Mannen, så utstyret må tåle mye. Her er en av laserne avbildet.
Det er tøffe værforhold på Mannen, så utstyret må tåle mye. Her er en av laserne avbildet.

Tøffe forhold

- Området er krevende med tanke på etablering av utstyr som skal fungere året rundt og de tøffe klimatiske forholdene det skal virke i. Det er bratt og mye løse steiner i fjellpartiet. Det stiller store krav til god planlegging og sikkerhet.

Hovedovervåkningsløsningen oppdateres hvert 15. minutt. Den tar inn data fra satelitter og gir posisjonsbestemmelse med nøyaktighet på millimeternivå.
Hovedovervåkningsløsningen oppdateres hvert 15. minutt. Den tar inn data fra satelitter og gir posisjonsbestemmelse med nøyaktighet på millimeternivå.

- Klima er en annen utfordring. Vi bruker alternativ strøm og har begrenset mulighet for vedlikehold i store deler av året. Det stiller store krav til valg av teknisk løsning. 

Gitt mye kunnskap

Det Cautus Geo har gjort på Mannen har lært organisasjonen mye om design av robuste systemer og hvordan man kan etablere driftssikre målesystemer. Kunnskapen brukes i andre prosjekter, for eksempel på anleggsplasser og miljøovervåking av kulturminner.

- Mannen har utviklet seg til et viktig testområde for ulik måleteknologi og av systemer vi utvikler. Vi snakker om et fjellparti med en unik kombinasjon av et aktivt fjellskred, vekslende klimatiske forhold og mye gode referansedata.