Tunnelen skal bli ca. 1,1 km lang, og den skal sikre et bratt parti av stigningen opp fra Øvre Årdal i Sogn mot steinsprang, nedfall av is og snøskred. Sju entreprenører konkurrerte om kontrakten.

Etter at to av tilbudene konkurransen ble avvist, sto Flage Maskin AS fra Voss igjen med det beste tilbudet. Kontrakten med en sum på 210 millioner kroner ble signert på regionveikontoret på Leikanger av fungerende regionvegsjef Tone Oppedal og daglig leder Ole Petter Flage i Flage Maskin AS.

Har også de forberedende arbeidene

- Dette er en viktig kontrakt for oss, da den sikrer folk og maskiner arbeid gjennom vinteren. Vi ser for oss å starte arbeidet rundt månedsskiftet, og vi har planer om å begynne på selve tunneldrivingen i januar, sier prosjektleder Erik Flage.

Flage Maskin har allerede jobbet noen måneder på fylkesvei 53, da de også har oppdraget med å gjøre det forberedende arbeidet til tunnelprosjektet i Ljoteli.

Blant annet er murer under veien forsterket, det er gjort masseutskifting og sprengt ut skjæringer.

Skal bli mer forutsigbart

- Vi ser frem til å få utbedret veien i Ljoteli, og vi oppfordrer folk i Årdal til å ha tålmodighet med oss, da det blir mye arbeid og stengninger utover høsten og vinteren, sier prosjektleder Jens-Ivar Nilsen i Statens vegvesen.

Den nye tunnelen skal sikre at fylkesvei 53 blir en mer forutsigbar og åpen vei med færre stengninger. Den nye Ljotelitunnelen blir 1100 meter lang. I tillegg skal det bygges ca. 1200 meter vei i dagen, der 600 meter skal bygges på Holsbru og resten inn mot hver ende av den nye tunnelen.