Joint venture Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A fra Italia skal blant annet bygge to bruer, tre tunneler på til sammen 5.3 km og ny Skoppum stasjon ca 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon for byggherre Bane Nor.
Joint venture Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A fra Italia skal blant annet bygge to bruer, tre tunneler på til sammen 5.3 km og ny Skoppum stasjon ca 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon for byggherre Bane Nor.

Italienere tildelt kontrakt på 3,66 mrd. kroner

Og Veidekke er tildelt en kontrakt på 1960 millioner kroner. Begge kontraktene gjelder jernbanebygging på Vestfoldbanen for Bane Nor.

Publisert

Bane Nor har tildelt to store kontrakter knyttet til byggingen av nytt dobbeltspor på Vestfoldbanen. Kontraktene har en samlet verdi på 5620 millioner kroner, som er «i tråd med Bane Nors estimater».

Kontraktene omfatter store underbygningsarbeider på prosjektene Nykirke-Barkåker og Drammen-Kobbervikdalen. Nytt dobbeltspor skal legge til rette for flere tog mellom Oslo og Tønsberg, og disse to kontraktene markerer starten på prosjektene som skal gi de reisende en bedre og mer effektiv hverdag.

Salini Impregilo og Impresa Pizzarotti & C

For prosjektet Nytt dobbeltspor Nykirke-Barkåker har Bane Nor tildelt totalentreprisen «UNB01 Underbygning» til Joint venture Salini Impregilo S.p.A og Impresa Pizzarotti & C. S.p.A fra Italia.  Kontrakten har en verdi på 3660 millioner kroner.

Denne kontrakten omfatter underbygningsarbeider for 13,6 km dobbeltspor fra Nykirke sør for Holmestrand, til Barkåker nord for Tønsberg.

Inkludert i kontrakten, er bygging av to bruer, tre tunneler på til sammen 5.3 km og ny Skoppum stasjon ca 1,3 km sørvest for dagens Skoppum stasjon.

Foto av tunnel på Vestfoldbanen.
Foto av tunnel på Vestfoldbanen.

Veidekke Entreprenør

For prosjektet Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen, har Bane Nor tildelt totalentreprisen «UDK01 Bergtunnel og dagsone Skoger» til Veidekke Entreprenør AS.

Denne kontrakten omfatter bygging av 6 km dobbeltsporet tunnel gjennom Strømsåsen, samt en 1,6 km dagsone i Skoger sør for Drammen. Totalentreprisen har en verdi på 1960 millioner kroner.

Tunnelen som skal drives på konvensjonelt vis (boring og sprenging) munner ut i Skoger, der det nye dobbeltsporet skal kobles på eksisterende spor ved jernbanebrua over E18. På den andre siden av Strømsåsen skal tunnelen møte en løsmassetunnel under Danvikområdet.

Prosjektdirektør hos Bane Nor, Lars Andre Tangerås.
Prosjektdirektør hos Bane Nor, Lars Andre Tangerås.

Kontrakten tildeles etter en prosess med prekvalifisering av tilbydere og forhandlinger med de som valgte å levere tilbud.

Fornøyd direktør

- Bane Nor er godt fornøyde med konkurransen om kontraktene. Vi har hatt gode konkurranser med godt kvalifiserte firmaer på begge entreprisene. Vi er trygge på at vi har valgt entreprenører som har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost, sier prosjektdirektør Lars Tangerås.

Før kontraktene kan undertegnes, er det en ti dagers karensperiode, hvor de øvrige tilbyderne har mulighet til å klage på tildelingen.

Jernbanetekniske arbeider på prosjektene blir ivaretatt i egne entrepriser.

STILLING LEDIG: