Hallevannet bru (bildet) var en del av den aktuelle kontrakten.
Hallevannet bru (bildet) var en del av den aktuelle kontrakten.

Enighet mellom Bane Nor og Skanska

Bane Nor og Skanska har løst uenighetene om kontrakten knyttet til byggingen av dobbeltspor mellom Farriseidet og Solum på Vestfoldbanen.

Publisert

Enighet ble nådd i forkant av behandling av saken i Agder lagmannsrett.

- Bane Nor er veldig fornøyde med å ha kommet til enighet med en av Norges største entreprenører om denne vanskelige saken, sier Stine Undrum, fungerende utbyggingsdirektør i Bane Nor, i en pressemelding.

Saken var berammet over seks uker for Agder lagmannsrett den 8. oktober 2019.

- Vi er veldig glade for at dette nå har latt seg løse utenfor domstolene. Dette bidrar til å legge grunnlaget for en positiv relasjon i kommende prosjekter, sier Steinar Myhre, konserndirektør Anlegg i Skanska.

Bakgrunn

I april 2013 inngikk Skanska og Bane Nor kontrakten «Entreprise UFP01 Vestfold» for bygging av underbygning for nytt jernbanespor mellom Farriseidet og Solum.

Kontrakten var på 1340 millioner kroner. Arbeidene ble ferdigstilt og overtatt av Bane Nor i august 2016, men i mai samme år stevnet Skanska Bane Nor til Larvik tingrett med påstand om betaling av 159,5 millioner kroner med tillegg av forsinkelsesrenter.

Bane Nor nedla påstand om frifinnelse. Tvistetema i saken gjaldt kompensasjon for «plunder og heft»-krav. Dom fra Larvik tingrett i mai 2018 tilkjente Skanska 43,7 millioner kroner. Dommen ble anket av begge parter.

Målet er å løse utfordringer underveis i prosjektene

Både Bane Nor og Skanska er opptatt av at byggherre og entreprenørbransjen sammen må jobbe med tiltak for å løse utfordringer i prosjektene underveis.

Sterkere ledelsesinvolvering for å lukke gråsoner i kontraktene før problemene blir for store, er et viktig tiltak som Bane Nor ser har god effekt for bærekraftige relasjoner med entreprenørene.

Begge parter ønsker å bidra aktivt fremover til å finne løsninger for å dempe konfliktnivået i bransjen.

- Konfliktnivået i bransjen er for høyt og krever enormt med oppmerksomhet fra alle involverte. Det bidrar til å dra ressurser vekk fra å gjennomføre prosjektene effektivt for alle parter, sier Stine Undrum, som berømmer Skanskas innsats for å komme i mål med denne saken.

Powered by Labrador CMS