Brexit

Storbritannia skal etter planen gå ut av den Europeiske Union (EU) 31. oktober 2019. Dersom Storbritannia går ut uten en utmeldingsavtale, vil det ha betydning for kvalifikasjonskravene i den norske byggesaksforskriften.

For å unngå at det oppstår eventuell usikkerhet i Norge, har departementet vedtatt en overgangsregel som vil gjelde dersom dette skjer. Regelen innebærer at nordmenn og andre EØS-borgere som har tatt bygg- eller anleggsfaglig utdannelse i Storbritannia, kan være trygge på at denne fortsatt aksepteres på lik linje som norsk.

Forskrift om endring i forskrift om byggesak (byggesaksforskriften) (Lovdata.no)