- Vi er stolte over å være først ute med denne sertifiseringen. Dette gir en ekstra motivasjon i vårt videre arbeid med bærekraftige industribygg, sier prosjektleder for byggherren Bulk, Rune Bang.
- Vi er stolte over å være først ute med denne sertifiseringen. Dette gir en ekstra motivasjon i vårt videre arbeid med bærekraftige industribygg, sier prosjektleder for byggherren Bulk, Rune Bang.

Første industribygg er Breeam-Nor-sertifisert

Tidenes første industribygg har nå blitt miljøsertifisert med Breeam-Nor. Grønn Byggallianse håper flere kommer etter.

Publisert

Nylig mottok Bulk Breeam-Nor-sertifikat med nivå Very Good for industribygget Leman Vestby.

- Vi er stolte over å være først ute med denne sertifiseringen. Dette gir en ekstra motivasjon i vårt videre arbeid med bærekraftige industribygg, sier prosjektleder for byggherren Bulk, Rune Bang.

Håper flere sertifiserer industribygg

Leder for sertifisering i Grønn Byggallianse, Viel Sørensen, er fornøyd med muligheten til å gratulere Bulk med sertifikatet.

- Det har vært en stor økning i antallet kontorbygg som blir Breeam-Nor-sertifisert de siste årene, og både finans og leietakere stiller høyere miljøkrav enn før. Vi ser nå at stadig flere miljøsertifiserer boliger, men industribyggene ligger foreløpig etter. Derfor er det svært gledelig at Bulk her går foran. Vi håper at flere nå velger å sertifisere industribygg, sier Sørensen.

Rune Bang i Bulk fortellet at prosjektet Leman Vestby er basert på Bulks standard Bulk Modul-konsept.

- Vi ønsket å benytte en internasjonalt anerkjent miljøsertifisering for å få en målbar dokumentasjon på dette konseptet. Bulk har også sett på sertifiseringen som en læreprosess for egen organisasjon og for våre samarbeidspartnere, forteller Bang.

Han forteller om en bred og lærerik prosess underveis.

- Siden sertifiseringen var ny for Bulk og våre samarbeidspartnere, har vi valgt en bred og åpen dialog mellom alle involverte i prosjektet hvor vi har tatt oss tid til å utrede ulike løsninger og valg. Dette har vært tid- og ressurskrevende, men veldig lærerikt for alle de involverte.

En viktig del av samfunnets infrastruktur

Bang forteller videre at Bulks mål er å bygge bærekraftig infrastruktur.

- Industribygg er en viktig del av samfunnets infrastruktur, og de utgjør store areal og volum. Sertifisering av industribygg øker bevisstheten om ulike miljøaspekter ved planlegging, oppføring og drift, sier han.

- Møtte dere noen utfordringer underveis som andre kan lære av?

- Vi fant det utfordrende å definere et referansebygg som vårt prosjekt skulle måles opp mot da det per i dag ikke finnes andre bygg sertifisert i denne kategorien. Her burde muligens Breeam-Nor se på om det finnes måter for å bedre definere referansebygg, avslutter Bang.