De fleste av de over 55.000 boltene er brukt i tunneler, men det er også brukt noen tusen i dagen på E134-prosjektet.
De fleste av de over 55.000 boltene er brukt i tunneler, men det er også brukt noen tusen i dagen på E134-prosjektet.

Har brukt over 55.000 sikringsbolter

På E134 Damåsen-Saggrenda er det gått med over 55.000 bolter til bergsikring i tunnel og skjæringer.

Publisert

Mest har naturlig nok gått med til å sikre berget i de fire tunnelen og seks tunnelløpene på E134-strekningen fra Damåsen i Øvre Eiker til Kobbervollane vest for Saggrenda.

48.000 bolter i tunneler

Over 48.000 bolter er brukt til å sikre berget i Kongsbergtunnelens to løp på ca. to kilometer, 1,5 kilometer lange Svartåstunnelen i to løp og til de to kortere tunnelene på Saggrenda-strekningen, Moane- og Vollåstunnelen.

Men det er også sikret betydelige mengder fjell med bolter i skjæringer i dagen langs den 13,2 kilometer lange strekningen.

14.000 kvadratmeter med nett

De lengste og høyeste skjæringene er på den sørligste delen av Gomsrudveien fra Tislegård mot Gomsrud terrasse og Kongsberg bru, innover i Sellikdalen, langs Moane fra Trollerudmoen mot Moane-tunnelen og i Lassedalen på sørsiden av veien opp mot Vollåstunnelen.

Langs disse skjæringene i dagen, er det brukt ca. 7600 bolter til fjellsikring. Det brukes også mye nett til å sikre fjellskjæringer. På E134-prosjektet er det gått med rundt 14.000 kvadratmeter (14 mål) med sikringsnett.

Bergkvalitet som forventet

Det er også brukt over seks kilometer med såkalte sikringsbånd til å holde bergvegger på plass og sikre mot nedfall av stein.

- Bergkvaliteten på E134 Damåsen-Saggrenda-prosjektet har vært som forventet. Gjennomgående god kvalitet med kjente svakhetssoner, sier prosjektleder Tom Hedalen i Statens vegvesen.