Vil la Vegvesnet kontrollere lønn og arbeidsforhold

Arbeidsminster Anniken Hauglie vil gi Statens vegvesen utvidet myndighet, for å stanse useriøse aktører i transportbransjen.

Publisert

Statens vegvesen skal få myndighet til å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår til sjåfører i transportbransjen, foreslår arbeidsminister Anniken Hauglie (H)

– Det er behov for nye tiltak mot useriøse aktører, som sørger for at sjåfører i bransjen ikke går for lut og kaldt vann, sier Hauglie til NTB.

Statsråden sender på høring forslag til lovendringer som styrker samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og Statens vegvesen. Målet er å sikre at sjåførene i transportbransjen sikres skikkelige lønns- og arbeidsvilkår, og diettgodtgjørelse i henhold til gjeldende regler.

– Vi vil at Statens vegvesen skal få myndighet til også å kontrollere allmenngjorte lønns- og arbeidsvilkår når de er ute på veiene. Vegvesenet skal samle inn informasjonen, og så sende den til Arbeidstilsynet – som skal sjekke om det er brudd på regelverket, sier arbeidsministeren.

Å ha oversikt og kontroll over hvordan utenlandske sjåfører lønnes og om de overholder regelverk, har vært svært vanskelig for norske myndigheter. Det har medført at norske transportselskaper sliter i konkurransen mot transportører som spekulerer i å ikke bli tatt, fremfor å faktisk følge regelverket.

Anniken Hauglie vil la Statens vegvesen kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i transportbransjen.
Anniken Hauglie vil la Statens vegvesen kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i transportbransjen.

Arbeidstilsynet har tidligere gjennomført 2.700 tilsyn mot bransjen. I hele 74 prosent av tilsynene med de utenlandske godstransportørene ble det funnet lavere lønn enn allmenngjort minstelønn. Tilsvarende tall for de norske var 12 prosent.

– Ved at Statens vegvesen får denne myndigheten blir det langt flere kontroller enn i dag. Det betyr at vi lettere kan stoppe de useriøse, og sikre at ansatte, også de utenlandske, får lønnen de har krav på. De useriøse skal vite at sjansen for å bli tatt øker drastisk. Mest mulig ordnede forhold bidrar trolig også til å høyne sikkerheten på norske veier, sier Hauglie.