Hele laget var samlet da FCC Construcción signerte med Nye Veier. Bakerst f.v: Roar Sjøbakk (Syltern), Marianne Aase (Rambøll), Bjørn Endre Dyrseth (Rambøll), Johan Arnt Vatnan (Nye Veier) og Lars Bjørgård (Nye Veier). I midten f.v: José Martínez Salazar (FCC), Arild Mathisen (Nye Veier) og Øystein Syltern (Syltern). Foran: Anette Aanesland (Nye Veier og Pablo Ovejas (FCC).

FCC Construcción signerte kontrakt på 2,6 mrd

Nye Veier AS har signert E6-kontrakt med det spanske entreprenørselskapet FCC Construcción A.S. Spanjolene har Rambøll Norge AS og Johs. J. Syltern AS med seg på laget.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Sammen med Rambøll og trøndelagsbaserte Johs. J. Syltern, skal FCC bygge ny trafikksikker E6 fra Ulsberg i Rennebu kommune til Vindåsliene i Midtre Gauldal i Trøndelag. Dette er FCCs første kontrakt i Norge. Kontrakten, som ble signert mandag 18. november, har en verdi på ca. 2,6 mrd. kroner ekskl. mva. og vedlikehold.

- Dette er en vesentlig milepæl, og det er grunn til å gratulere alle kontraktsparter, sier Anette Aanesland, konstituert adm. direktør i Nye Veier.

- I FCC er vi takknemlig og begeistret for å få denne muligheten i Norge, som del av vår internasjonale ekspensjonsstrategi, sier Pablo Ovejas, direktør i FCC Construcción.

Anette Aanesland, konst. adm. direktør i Nye Veier AS, og Pablo Ovejas, direktør i FCC Construcción A.S, fikk æren av å sprette kaken på kontraktsigneringen i Trondheim.

Ifølge Ovejas vil FCC satse maksimalt på partnerskapet med Johs. J. Syltern, Rambøll og Nye Veier, og han lover at den nye veien skal bygges så raskt som mulig.

Erstatter ulykkesbelastet E6-strekning

Den nye veien nord for Ulsberg legges øst for dagens E6 og bygges i hovedsak som fire felts motorvei utenom Berkåk, med 110 km/t som fartsgrense.

Traséen er 25 kilometer lang og går stort sett i jomfruelig terreng. Prosjektet omfatter to tunneler (1,3 km og 2 km), samt flere bruer og betongkonstruksjoner.

Utbyggingen får stor betydning for fremkommelighet og trafikksikkerhet fordi den nye motorveien avløser en E6-strekning med lav standard og høy ulykkesrisiko. Byggeprosjektet vil også generere stor aktivitet i Rennebu da det vil være behov for mange typer leveranser.

20 prosent i sparte kostnader

Utbyggingen har en samlet prosjektkostnad på ca. 3,6 mrd. kroner. Dette er i overkant av 20 prosent lavere enn anslaget i 2016 da Nye Veier overtok prosjektet fra Statens vegvesen.

Planen den gang gikk ut på å bygge ny to- og trefelts vei for 90 km/t i en annen trasé enn den valgte, og gjennom Berkåk.

E6 Ulsberg–Vindåsliene blir gjennomført som totalentreprise med integrert samhandling og målpris. Planlagt byggestart er høsten 2020, og ny E6 tas i bruk i 2023.

Powered by Labrador CMS