NYTT SNOW SHOW: Finn Kristian Tokvam vurderer nytt Snow Show i Gjøvik og på Reinsvoll allerede i april neste år.
NYTT SNOW SHOW: Finn Kristian Tokvam vurderer nytt Snow Show i Gjøvik og på Reinsvoll allerede i april neste år.

Nytt Tokvam Snow Show på beddingen

Hos Tokvam AS på Reinsvoll vurderes det å arrangere nytt Snow Show i Gjøvik Olympiske Fjellhall allerede til våren.

Publisert

Det bekrefter daglig leder Finn Kristian Tokvam overfor AT.no da vi møtte han på Felleskjøpets arrangement, Bedre Landbruk 2019, på Norges Varemesse på Lillestrøm.

Fikk topp tilbakemelding

- Etter arrangementet 22.-23. mars i Gjøvik Olympiske Fjellhall og hos oss på Reinsvoll foretok vi en rundspørring til deltagerne. De vurderte opplegget i en skala fra 1-10 og gjennomsnittssvaret lå på 9,1. Det ble spesielt pekt på to ting som slo godt an, sier Tokvam.

- Og det var?

- Fagstoffet som ble presentert var konkret og lærerikt for bransjen. Dernest var det satt av tid til møte med kollegaer som er i samme bransje. Det resulterte i fruktbar diskusjon blant deltagerne. Tilbakemeldingene har gitt oss svar på at vi ønsker å gjenta arrangementet i Gjøvik Olympiske Fjellhall.

Fra mars til april

- Og tidspunktet blir?

- Opprinnelig hadde vi tenkt hvert 3. år, men vi tror det kan bli for lenge å vente. Avgjørelse om det kan bli en gjentagelse allerede i 2020 vil bli tatt om ikke lenge, og i så tilfelle kan det bli aktuelt å flytte det fra mars til slutten av april hvor det meste av sesongen for snørydderne er avsluttet, sier Tokvam.