Nils Smetbak (t.v.) trer tilbake som daglig leder i Isachsen Anlegg for å jobbe med en kommende rettssak der Statens vegvesen og Bane Nor er motpart. Anders Høiback konstitueres som daglig leder for Isachsen Anlegg fra 1. januar 2020.
Nils Smetbak (t.v.) trer tilbake som daglig leder i Isachsen Anlegg for å jobbe med en kommende rettssak der Statens vegvesen og Bane Nor er motpart. Anders Høiback konstitueres som daglig leder for Isachsen Anlegg fra 1. januar 2020.

Slutter som daglig leder for å jobbe med ankesak

Nils Smetbak har meddelt at han ønsker å tre tilbake som daglig leder i Isachsen Anlegg for å kunne ha fullt fokus på en kommende ankesak etter Fellesprosjektet E6-Dovrebanen der Hæhre Entreprenør utførte arbeid.

Publisert

Anders Høiback konstitueres som daglig leder for Isachsen Anlegg fra 1. januar 2020. Samtidig er det startet en prosess for å rekruttere ny daglig leder til selskapet.

Om endringen

Anders Høiback har vært en sentral leder og medarbeider i Isachsen Anlegg siden 1993. Han leder i dag virksomhetsområdet Spesialprosjekter som omfatter flere av Isachsen Anleggs største prosjekter og flere av Isachsen Anleggs spesialvirksomheter, som NoDig, Transportavdelingen, VS Element AS og Nordisk Sprøytebetong AS.

LES OGSÅ: Dømt til å tilbakebetale ca. 32 mill. kroner
LES OGSÅ: Underskudd for BetonmastHæhre etter dom

 

Anders Høiback tiltrer stillingen som konstituert daglig leder 1. januar 2020 etter Nils Smetbak, som har vært daglig leder i Isachsen Anlegg siden 2017. Nils Smetbak vil sammen med Anders Høiback, arbeide for Isachsen Anlegg frem til 1. april 2020, men vil fra 1. april 2020 arbeide full tid med forberedelse til FP3-saken, som er berammet til oktober 2020.

Rekrutteringsprosess for ny daglig leder startet

- Vi har ambisjon om å løfte Isachsen Anlegg til den best aktøren i sin bransje når det gjelder lønnsomhet, profesjonalitet, kvalitet og gjennomføringsevne, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle i eierselskapet Hæhre & Isachsen Gruppen.

- Vi har derfor startet arbeidet med å finne den nye daglige lederen som vil være med å videreutvikle og skape nye «suksesshistorier» basert på en sterk bedriftskultur, gode medarbeidere og markedsposisjoner i markeder med mange muligheter fremover, fortsetter Skjelle.

Det forventes generelt høy aktivitet og mange utbyggingsprosjekter innenfor jernbane, vann- og avløp, T-bane og infrastruktur.

Isachsen Anlegg har vokst betydelig over tid. Selskapet som ble etablert i 1986 og omsetter nå for ca. 1,6 mrd. kroner i året. Selskapet har ca. 600 ansatte.

FP3-saken på Fellesprosjektet E6-Dovrebanen

FP3 var en parsell som omfattet utbygging av ny firefelts E6 og dobbeltsporet jernbane nord for Minnesund (Fellesprosjektet E6-Dovrebanen). Kontrakten ble inngått i 2012 og jobben ble sluttført for over 3 år siden, i 2016.

Hæhre Entreprenør, Isachsen Anleggs søsterselskap, har en uenighet med byggherrene Bane Nor SF og Statens Vegvesen på ca. 750 millioner kroner. Etter dom i tingretten, er saken anket til lagmannsretten med berammet behandling fra oktober 2020 og inn i 2021.

- Det er fortvilende at en av våre mest erfarne ledere og medarbeidere må frigjøres fra daglig virksomhet i over ett år. Gjennomføringen av tingrettssaken viste imidlertid at vår sak blir skadelidende når våre representanter i rettssaken ikke får benyttet tilstrekkelig tid til forberedelser og også må håndtere ordinære oppgaver ved siden av rettsaken, sier konsernsjef Svein Hov Skjelle.