NY LEDER: Heidi Berg tar over etter Idar Kirkhorn som leder for Trimble Solutions Sandvika.
NY LEDER: Heidi Berg tar over etter Idar Kirkhorn som leder for Trimble Solutions Sandvika.

Heidi Berg fikk toppjobb

Trimble Solutions Sandvika har fått ny sjef.

Heidi Berg tar over stillingen etter Idar Kirkhorn som har vært daglig leder i syv år.

Trimble Solutions Sandvika er Trimbles virksomhet innen programvareløsninger for planlegging og prosjektering av infrastruktur for samferdsel, og denne satsningen ledes altså fra Trimbles kontor i Sandvika utenfor Oslo.

– Vi har hatt jevn vekst over flere år og 2019 tegner til å bli et meget godt år for oss. Etter 7 år som daglig leder i Trimble Solutions Sandvika er det på tide å gjøre en endring, sier Idar Kirkhorn som går av som daglig leder fra 1.1.2020.

Ny rolle

Han går inn i en ny rolle innen produktutvikling.

- Å jobbe med innovative løsninger for samferdselsbransjen er svært givende. Sandvika-kontoret har nylig overtatt ansvaret for det unike planleggingsverktøyet Quantm samt programvaren TILOS, et verktøy for fremdriftsplanlegging. Vi utvikler videre Novapoint prosjekteringsverktøy og plattform-løsningen Quadri. Med dette tar vi i Sandvika et større helhetsansvar for Trimble sine løsninger innen infrastruktur.

– Vi gjør nå noen justeringer i ledelsen. Jeg går av som daglig leder og denne rollen erstattes av Heidi Berg i stillingen som leder forretningsutvikling Norge, sier Kirkhorn.

- Heidi kjenner den norske bransjen godt gjennom tett kundekontakt med rådgivere, entreprenører og byggherrer, som prosjektleder for FOU-prosjekter og gjennom arbeid i faglige foreninger og bransjekonferanser, fortsetter Kirkhorn.

Mer ansvar

- Jeg ser frem til å ta et enda større ansvar i vårt hjemmemarked. På verdensbasis ser vi at Norge er et foregangsland når det gjelder bruk av ny teknologi og utvikling av nye arbeidsprosesser, derfor er dette markedet svært viktig for Trimble, sier Heidi Berg.

Berg har tidligere hatt sentrale roller i Norsk Forening For Fjellsprengningsteknikk (NFF) og var leder da World Tunnel Congress ble arrangert i Bergen.