E6 Hålogalandsbrua ligger like nord for Narvik sentrum i Nordland.
E6 Hålogalandsbrua ligger like nord for Narvik sentrum i Nordland.

Reklamasjonskrav etter boltebrudd trekkes

Bruddet på en av forankringsboltene på E6 Hålogalandsbrua skyldes ikke produksjonsfeil eller mangelfull utførelse ved installasjon, ifølge en ekspertgruppe nedsatt av Statens vegvesen.

Publisert

Bruddet ble avdekket i januar 2019 og årsaken til det er ifølge Statens vegvesen sammensatt. Ståltypen som er brukt i boltene gir dem en meget høy fasthet og hardhet, men samtidig sensitive for «sprøbrudd».

Ifølge ekspertgruppa er det trolig en utløsende årsak at boltene over en viss tid i byggetiden sto eksponert for vær og vind, og at det samlet seg vann rundt dem.

- På bakgrunn av ekspertgruppas vurderinger har vi besluttet å trekke pålegget overfor entreprenør JVH (SRBG) om å skifte ut de resterende boltene på brua, sier prosjektdirektør Bård Nyland i Statens vegvesen.

Alle bolter byttes

Etter at bruddet ble avdekket blir boltene på Hålogalandsbrua regelmessig inspisert. Det er ikke avdekket flere brudd, ei heller antydninger til dette. Bruas bæreevne er stabil, men Statens vegvesen har likevel besluttet å skifte ut samtlige 344 bolter som holder bruas bærekabler.

- Det eksisterer en usikkerhet her, i bolter som kan ha en svakhet ved seg. Dette er ikke mulig å avdekke på boltene som er montert, men for å fjerne usikkerheten skifter vi dem ut, sier Nyland.

Situasjonen anses ikke som kritisk og utbedringsarbeidet kan derfor tas over en viss tid.

- Vi regner med å bruke inntil ett år på jobben. Trafikken kan gå som normalt mens dette pågår, så trafikantene skal ikke bli heftet av arbeidet, sier Nyland.

SRBG fornøyde med samarbeidet med Vegvesenet

SRBG, Sichuan Road and Bridge Group, er tilfreds med konklusjonene fra ekspertgruppen som har vært nedsatt av Statens Vegvesen i forbindelse med den tekniske uenigheten og ansvars-diskusjonen knyttet til boltene på Hålogalandbrua.

- Vi i SRBG er veldig fornøyde med samarbeidet med Statens Vegvesen og respekterer fullt ut at diskusjoner som det vi har hatt knyttet til boltene kan oppstå i et så viktig broprosjekt. SRBG er fokusert på å vokse i Norge og vi er stolte av å ha blitt den valgte partneren i å bygge og ferdiggjøre Hålogalandbrua, sier prosjekt direktør Lu Wei i SRBG i en kommentar.