På ny E16 mellom Åsbygda og Olum, skal det blant annet prosjekteres og bygges nytt kryss mellom E16 og fylkesvei 241 ved Kleggerud.
På ny E16 mellom Åsbygda og Olum, skal det blant annet prosjekteres og bygges nytt kryss mellom E16 og fylkesvei 241 ved Kleggerud.

Prosjekterer E16-strekning for 50 mill. kroner

Multiconsult hjelper Skanska med å prosjektere E16 Åsbygda-Olum.

Publisert

Skanska har signert kontrakt med Statens Vegvesen Region Øst om bygging og prosjektering av E16 Åsbygda-Olum. Kontrakten skal gjennomføres som totalentreprise og har en verdi på ca. 1,1 milliarder kroner

Multiconsult er med som partner på prosjektering for Skanska.

Strekningen E16 Åsbygda-Olum ligger ved Jevnaker på grensen mellom Buskerud og Oppland. Prosjektet omfatter prosjektering og bygging av 10,5 km med ny E16 tofeltsvei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt, samt ca 1 km med fylkesvei, ca 5 km drifts- og skogsbilveier og to større planskilte kryss. Det skal dessuten bygges 11 større betongkonstruksjoner og 4 trebruer. Arbeidet starter umiddelbart og pågår frem til 2022. For Multiconsult er verdien av kontrakten over 50 millioner kroner.

Prosjektet er et delprosjekt i utbyggingsprosjektet E16 Nymoen-Olum som vil åpne for trafikk i 2022. Hensikten med prosjektet er å bedre trafikksikkerhet og fremkommeligheten for alle trafikantgrupper og redusere miljøulemper på E16 mellom Nymoen i Ringerike kommune og Olum i Jevnaker kommune.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS