Ny byråd for næring og eierskap, Victoria M. Evensen, sto for den offisielle markeringen av rivestarten på Lambertseter sykehjem.
Ny byråd for næring og eierskap, Victoria M. Evensen, sto for den offisielle markeringen av rivestarten på Lambertseter sykehjem.

Sykehjem rives – og bygges opp igjen

Byråd for næring og eierskap, Victoria Maria Evensen, markerte torsdag 9. januar rivestarten på Lambertseterhjemmet.

Publisert

Mot slutten av 2022 skal et miljøvennlig, nytt og hensiktsmessig sykehjem med 130 plasser stå klart til å tas i bruk.

- Vi lever lengre og blir eldre. 80, 90 og opp mot 100 år er ikke lenger uvanlig. Det er fantastisk, men krever også at vi som samfunn stiller opp og bidrar til at også eldre mennesker kan leve gode liv i vår by. I Osloløfte 6 i byrådets politiske plattform, lover vi blant annet å sørge for at alle eldre får en aktiv alderdom med den omsorgen og hjelpen de trenger. For dem som ikke lenger kan bo hjemme, er tilbud som Lambertseterhjemmet helt vesentlig, sa byråd Victoria Maria Evensen, før hun satte seg i en maskin og med kyndig hjelp foretok første tak for å fjerne inngangspartiet på bygget fra 1969.

Inne- og utearealer

Det nye Lambertseterhjemmet blir på 14.700 kvadratmeter med 130 sykehjemsplasser og et dagsenter for 20 brukere. Bygget er dimensjonert til 220 ansatte. Med totalt 6,6 mål tomt blir det også gode utearealer, som inkluderer en sansehage på bakkeplan, ute- og oppholdsarealer på hver etasje og to takterrasser.

- Et av hovedmålene til Omsorgsbygg, er å bygge, drifte og forvalte miljøvennlige bygg med inneklima i verdensklasse. Det innebærer blant annet at vi må sette et minst mulig fotavtrykk når vi bygger. Lambertseterhjemmet skal bygges fossilfritt, med ambisjon om mest mulig utslippsfri byggeplass. Det ferdige bygget skal miljøsertifiseres til Breeam Excellent. Like viktig som å bygge miljøvennlig, er det at bygget oppleves som godt å være i, for både beboere og ansatte. Vi har hatt god brukermedvirkning, og er trygge på at vi når effektmålene våre, sa adm.direktør i Omsorgsbygg, Lars Henrik Bøhler.

Hent, AIP, AF Decon og Link Arkitektur

Det er Hent som er kontrahert som entreprenør, og med seg har de AIP og AF Decom som skal stå for rivingen. Link Arktitektur er arkitekt og landskapsarkitekt.

- Omsorgsbygg er den offentlige byggherren vi har hatt flest prosjekter med de siste årene, og de er heldigvis en krevende byggherre. Det liker vi, og gjør at vi som entreprenør ytterligere kan forbedre oss. Oslomodellen setter også ambisiøse krav, og det motiverer oss som er med i prosjektene. I tillegg er dette er et samspillsprosjekt. Samspill er ikke først og fremst en kontraktsform - det representerer i større grad en holdning og en arbeidsmetodikk for hvordan vi skal løse prosjektet i fellesskap, sier konserndirektør for Kalkulasjon og Innkjøp i Hent, Jon Wefald.