Løvaas Maskin AS i Bergen er kåret til Årets Inspirasjon 2019 av stiftelsen Miljøfyrtårn.
Løvaas Maskin AS i Bergen er kåret til Årets Inspirasjon 2019 av stiftelsen Miljøfyrtårn.

Løvaas Maskin - Årets Inspirasjon 2019

Det er fjerde gang stiftelsen Miljøfyrtårn kårer Årets Miljøfyrtårn AS. I 2019 har juryen vurdert nærmere 60 kandidater, og valgt å dele ut priser til tre virksomheter.

Publisert

Daglig leder i Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, mener prisvinnerne utmerker på to sentrale punkter: tydelig og fremoverlent lederskap og innovative bærekraftige løsninger.

- Dersom verden skal oppnå den nødvendige grønne omstillingen, er næringslivets innsats avgjørende. Vi trenger ambassadører som lykkes med konkrete og effektive miljøtiltak. Derfor ønsker vi å hedre fremtidsrettede Miljøfyrtårn som viser at alle bransjer kan bidra til å redusere sin negative miljøpåvirkning – og øke den positive, sier Ytreberg.

Dette er vinnerne:

 • Årets Inspirasjon 2019Løvaas Maskin AS
 • Årets Miljøfyrtårn 2019 – konsern og store virksomheter: Mester Grønn AS
 • Årets Miljøfyrtårn 2019 – små og mellomstore virksomheter: Forbo Flooring AS

Juryen: Ann-Kristin Ytreberg (daglig leder i Stiftelsen Miljøfyrtårn), Linn Grøtberg (leder – marked og kommunikasjon i Stiftelsen Miljøfyrtårn), styreleder Are Tomasgard (LO) og nestleder Camilla Gramstad (Virke).

Tidligere kåret til Årets Miljøfyrtårn

Løvaas Maskin la ned stor innsats for å forbedre sine miljøprestasjoner da de ble Miljøfyrtårn-sertifisert i 2017, og ble kåret til Årets Miljøfyrtårn samme året som følge av det imponerende krafttaket for å løfte miljø frem i alle ledd i produksjonen.

De to siste årene har likevel ikke vært noen hvilepute for den miljøbevisste maskinentreprenøren som leverer et bredt spekter av vedlikeholdstjenester til både privat og offentlig sektor.

Juryen mener måten Løvaas Maskin har fortsatt arbeidet med ytterligere å redusere sitt miljøavtrykk, og forbedre sine miljøprestasjoner, er til stor inspirasjon for alle virksomheter i Norge. De har ikke bare gjort grep for å effektivisere egen drift, men gått aktivt inn for å tilby enda bedre produksjonsløsninger for at også oppdragsgivere skal oppleve positive tiltak som reduserer miljøavtrykket.

Kontrakt med Bymiljøetaten

Juryen er også imponert over hvordan Løvaas aktivt har tatt initiativ i forbindelse med den betydelige kontrakten de ble tildelt av Bymiljøetaten, som omfatter renhold i Bergen sentrum, med daglig kosting, tømming og drift av 400 avfallsbeholder, mellomlagring og transport til sluttdeponering.

Løvaas ønsket å iverksette flere miljøgrep enn leveransen krevde, og inviterte dermed oppdragsgiveren til et møte for å fremlegge ytterligere tiltak som kan redusere miljøavtrykket. For å drifte denne leveranse har Løvaas bygget opp en egen avdeling lokalisert i sentrum, der det i dag er tolv ansatte som betjener flere kostemaskiner og andre kjøretøy.

En arbeidsgruppe er opprettet, og den har jobbet frem en tiltaksliste på 60 punkter der det i dag er implementert 30 konkrete tiltak.

Her er noen eksempler som har gitt resultater:

Ny innkjøpsavtale for leveranse av søppelsekker

 • Sekkene er produsert av resirkulert plast, som gir 26 tonn redusert CO₂ pr. år. Leveransen kommer uten emballasje, og blir levert fossilfritt. Løvaas er også i dialog med underleverandør for å ytterligere redusere posenes klimaavtrykk.

Komprimering av avfall:

 • Leveransen bygget på en containerløsning der det var stipulert mer enn 20 transporter per måned til sluttdeponering. Løvaas har valgt å etablere et eget mellomlager med komprimeringsløsning som gir redusert transportbehov (4 transporter pr. måned).

Bruk av biodrivstoff:

 • Løvaas har etablert bruk av HVO100 fossilfritt bærekraftig drivstoff på alle kjøretøy og kostemaskiner, som gir ca. 60-70% reduksjon av CO₂ utslipp. Drivstoffet er ikke produsert av palmeolje.

Elektrisk drift av kjøretøy:

 • Løvaas har gjennomført en kartlegging av leverandører og funnet elektriske kjøretøy som kan implementeres i driften for innsamling av søppel. De jobber nå med å finne en driftsmodell som kan implementeres innen kort tid.

Elektrisk drift av kostemaskiner:

 • Løvaas har holdt seg oppdatert med flere av Europas produsenter av el-kostemaskiner i mangel av tilgjengelig el-kostemaskiner i Norge. Etter å ha testet kostemaskiner fra ulike leverandører fra utlandet, skal den første kostemaskin være i drift i Bergen fra våren 2020.

Elektrisk støvsuger:

 • Etablert og økt bruk av elektrisk støvsuger til rengjøring av gateplan i sentrumsnære områder.

Ny strategi for avfallshåndtering:

 • Har gjennomført møte med klimasjefen i Bergen kommune, og «fått gode tilbakemeldinger» på å starte opp et prosjekt for å etablere en mer målrettet strategi for avfallshåndtering. Målet er å redusere antall avfallsbeholdere og redusere transportbehovet knyttet til tømming av disse.

Miljøvennlige rengjøringsmetoder for tilgrising av graffiti i Bergen

 • Løvaas har inngått innkjøpsavtale med leverandør av biologisk nedbrytbar kjemi for fjerning og forebygging av graffiti. De har også etablert en metode for oppsamling av vaskevann som leveres hos godkjent sluttdeponi. Og de har startet et omfattende arbeid for å unngå unødvendig kjemikaliebruk ved rengjøring av annen infrastruktur.
STILLING LEDIG: