Kartet viser de fire korridorene/traséene som skal utredes.
Kartet viser de fire korridorene/traséene som skal utredes.

Fire trasévalg på høring

Statens vegvesen har, sammen med Lier og Asker kommuner, lagt ut planprogrammet for kommunedelplanen på strekningen Dagslett-E18 på høring med frist for innspill 8. mars 2020.

Publisert

planprogrammet foreslås det å gå videre med fire korridorer: 1)Jensvoll, 2)Vitbank, 3)Huseby og 4)Viker

Resultatet av denne utredningen har som mål å komme med en anbefaling om hvilken korridor som er best egnet utfra de målene som er definert i prosjektet.

I planprogrammet (lenke under) kan du lese mer detaljert om de fire anbefalte korridorene som man foreslår å utrede videre. Målet er å få planprogrammet fastsatt våren 2020.

Planprogrammet er tilgjengelig:

Kartet viser de fire korridorene/traséene som skal utredes.
Kartet viser de fire korridorene/traséene som skal utredes.

Planprogrammet er en plan for planleggingen. Dokumentet skal beskrive formålet med planleggingen, alternativer, behov for utredninger, og hvordan medvirkningen til planen skal være. Planprogrammet inneholder også en overordnet fremdriftsplan.