- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som leder for Sintef Community. Vi ser at våre næringer; bygg, anlegg og transport, har et stort behov for omstilling i forhold til digitalisering og bærekraft. Det er viktige satsinger i gang for dette i næringen og her skal vi i Sintef Community være en kunnskaps- og innovasjonsaktør. Gode omgivelser former våre liv og vårt samfunn, sier Siri Hunnes Blakstad.
- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som leder for Sintef Community. Vi ser at våre næringer; bygg, anlegg og transport, har et stort behov for omstilling i forhold til digitalisering og bærekraft. Det er viktige satsinger i gang for dette i næringen og her skal vi i Sintef Community være en kunnskaps- og innovasjonsaktør. Gode omgivelser former våre liv og vårt samfunn, sier Siri Hunnes Blakstad.

Direktør i Sintef Community

Publisert

Sintef har ansatt Siri Hunnes Blakstad (51) som ny konserndirektør i Sintef Community. Hunnes Blakstad er sivilarkitekt med doktorgrad innen arkitektur, eiendomsutvikling og forvaltning og har lang erfaring, både fra næringslivet og forskning.

Hunnes Blakstad har tidligere vært forskningssjef og seniorforsker i Sintef. Hun har også jobbet som professor på NTNU og vært divisjonslederleder for rådgivere i ÅF, Reinertsen og arkitektkontoret tegn_3. I tillegg har hun jobbet med utvikling eiendom for Telenor. Siri Hunnes Blakstad kom tilbake til Sintef i 2018 for å lede en større konsernsatsing, blant annet rettet mot digitalisering av bygg og anlegg. Hun har i dag en professor 2-stilling på NTNU.

- Jeg er veldig glad for at Siri har takket ja til å lede Sintef Community. Framtidens smarte, grønne, klimarobuste og innovative samfunn utvikles i stor grad basert på forskning og innovasjon innen bygg, anlegg, transport og samfunnsøkonomi, som er hovedområdene Sintef Community arbeider med, sier konsernsjef Alexandra Bech Gjørv i en kommentar.

- Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet som leder for Sintef Community. Vi ser at våre næringer; bygg, anlegg og transport, har et stort behov for omstilling i forhold til digitalisering og bærekraft. Det er viktige satsinger i gang for dette i næringen og her skal vi i Sintef Community være en kunnskaps- og innovasjonsaktør. Gode omgivelser former våre liv og vårt samfunn, sier Siri Hunnes Blakstad.

Nåværende konserndirektør Hanne Rønneberg fortsetter i Sintef med andre oppgaver.

-Hanne Rønneberg har ledet instituttet med stødig hånd i ti år og ønsker nå avløsning. I denne perioden har instituttet gått gjennom en transformasjon fra å være et rent bransjeinstitutt til å omfatte større deler av samfunnsutviklingen. Under Hannes ledelse har instituttet levert svært gode resultater. Hun fortsetter i Sintef med andre oppgaver, blant annet gjennom vårt engasjement i Oslo Science City. Med Hannes store nettverk i byggenæringen vil hun også være en ressurs for ny instituttledelse, understreker Bech Gjørv.

Siri Hunnes Blakstad tiltrer 1. februar 2020, og trer samtidig inn i Sintefs konsernledelse.

STILLING LEDIG: