Tirsdag 4. februar signerte Statens vegvesen kontrakt med Prodtex Industri om produksjon av ståldekke til gangbru i Åfjord kommune. Fra venstre: Yngve Aartun (Plan Arkitekter), Lars Helge Kolmannskog (Åfjord kommune), Sigbjørn Nordstrand (Prodtex Industri), Tore Roppen (Prodtex Industri), Cato Dørum (Statens vegvesen), Tore Askeland (Statens vegvesen) og Johannes Veie (Statens vegvesen).

Bygger bru ved hjelp av lasersveising

Tester sveisemetode som er mindre energikrevende enn tradisjonell sveising og dermed mer miljøvennlig. Metoden gir også større mulighet for lokal og norsk produksjon.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Nå skal Statens vegvesen bygge ei gangbru i Åfjord kommune i Trøndelag for å teste ut automatisert laser- og laser-hybrid-sveising i brukonstruksjoner.

- Metoden brukes i mange andre industriområder, for eksempel skips- og verftsindustrien. Nå skal vi i samarbeid med Åfjord kommune bygge en gangbru i Åfjord som, så vidt vi vet, blir verdens første bru konstruert ved hjelp av automatisert laser- og laser-hybrid sveiseteknologi, sier Cato Dørum i Statens vegvesen.

- Bruer krever mye stål, og mye stål krever mye sveising. Vi vil videreutvikle sveiseteknologien slik at den kan brukes på tykke stålplater og stålmaterialer i bruer. Når vi har testet ut teknologien på gangbrua skal vi vurdere om den kan brukes på enda større bruer, sier han.

Illustrasjon av Frønes gang- og sykkelvegbru.

Brua er planlagt av Statens vegvesen i samarbeid med Åfjord kommune og Plan Arkitekter i Trondheim. Brua bygges som en nettverkbuebru i et spenn på 65 meter og en føringsbredde på tre meter. Det er selve dekket som vil utføres som en lasersveiset stålkonstruksjon, mens buene lages i limtre. Åfjord kommune er byggherre for brua der Statens vegvesen har ansvaret for delleveransen av ståldekket.

Reduserer klimautslipp

fjordkryssingsprosjektet Bjørnafjorden har Statens vegvesen jobbet en med teknologikvalifisering for automatisert sveising.

Prosjektet i Åfjord er et FoU-prosjekt som blir gjennomført i samarbeid med Prodtex Industri AS fra Vanylven i Møre og Romsdal.

- Vi har stor tro på automatisert laser og laser-hybrid-sveising. Det er mindre energikrevende enn tradisjonell sveising og dermed mer miljøvennlig. Når roboter utfører arbeidet er det også mindre potensial for feil, dermed kan sveisingen ha høyere kvalitet og være mer holdbar. Mindre materialbehov er også miljøvennlig. Et annet poeng er også at det er bra med tanke på HMS, en robotisert teknologi reduserer risikoen for personskader, poengterer Dørum.

- Dette er teknologi som kan hjelpe oss med å redusere kostnader, og det gir større mulighet for lokal og norsk produksjon.

Lokal produksjon

Dørum forklarer at automatisert sveising gir store muligheter for lokal produksjon, i motsetning til manuell sveising hvor produksjonen ofte gjennomføres langt unna, og stålplatene må transporteres og monteres.

- Vi kan generelt si at omkring en tredjedel av kostnadene knyttet til manuelt sveisede stålkonstruksjoner er knyttet til prosessen med transport og montering. Ved hjelp av automatisert sveiseteknologi fjerner vi disse leddene og unngår dermed unødvendige kostnader og CO₂-utslipp, sier han.

Powered by Labrador CMS