E39 Fløyfjelltunnelen.
E39 Fløyfjelltunnelen.

Vil gi gebyr til Vegvesenet ved tunnel-stenginger

Høyre i Bergen vil at man skal gjøre ved stengt veitunnel som det er praksis for innstilte togavganger på Bergensbanen - gi et gebyr.

Publisert

E39 Fløyfjelltunnelen er hovedinnfartsåren til Bergen, med 46.000 kjøretøy-passeringer hvert døgn.

I 2017 og 2018 var tunnelen stengt 555 ganger, ifølge BA.

Gruppeleder Harald Victor Hove i Bergen Høyre ønsker å innføre et gebyrsystem etter modellen Vy vant siste anbud på å trafikkere Bergensbanen med. Dette for få ned antallet stenginger av Fløyfjelltunnelen. Ifølge BT er gis det et gebyr på 20.000 kroner hver gang et tog er innstilt.

- Vi mener Vegvesenet må ha et økonomisk incentiv for å få åpne tunnelen raskt. Dette er livslinen til Bergen, sier han på NRK Vestland.

- Man må i noen tilfeller stenge med hensyn til sikkerhet, og også for å vedlikeholde tunnelene for at veien nettopp skal være god og kjørbar senere, sier Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør for drift og vedlikehold i Vegvesenet, på NRK Vestland.

Les flere detaljer om denne saken på NRK.no.