Det er planlagt store forandringer på E18 vestover fra Oslo, gjennom Bærum. Illustrasjonen viser et nytt planlagt lokk over E18 ved Stabekk.
Det er planlagt store forandringer på E18 vestover fra Oslo, gjennom Bærum. Illustrasjonen viser et nytt planlagt lokk over E18 ved Stabekk.

Viken trakk E18-garanti

Viken fylkeskommune trakk torsdag 13. februar lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, på den såkalte Vestkorridoren, vestover fra Oslo.

Publisert

- Å trekke garantien er et nei til regjeringens forslag og et ja til å få på plass en bedre løsning for E18-prosjektet, sier fungerende fylkesrådsleder Halvard Ingebrigtsen.  

Fylkesrådet begrunner forslaget om å trekke garantien med at totalkostnaden har økt, veikapasiteten økes, kollektivløsningene er redusert og bompengebelastningen blir stor i prosjektet som regjeringen har lagt frem for Stortinget.

- Kan ikke stå inne for det spesifikke forslaget

Fylkestinget gir nå fylkesrådet fullmakt til å etablere videre dialog med staten og Oslo, Bærum og Asker kommuner for et bedre E18-prosjekt som sikrer en god kollektivløsning og bidrar til nullvekstmålet.  

- Det er viktig for fylkesrådet å understreke at vi ønsker å trekke garantien fordi vi ikke kan stå inne for det spesifikke forslaget til E18-løsning som regjeringen har lagt frem nå. Vi ønsker løsninger som gir bedre byutvikling i Asker og Bærum, og som er i tråd med klimamålene, med bedre kollektivløsning og uten å øke kapasiteten slik regjeringens forslag legger opp til. Det oppnår vi ikke om regjeringens hasteforslag går gjennom, sier fylkesråd for kollektivtrafikk Kristoffer Robin Haug.

Samferdselsministeren: - Skaper usikkerhet

- Det er uheldig at Viken nå trekker lånegarantien for E18 Lysaker-Ramstadsletta, som Akershus fylkeskommune vedtok i oktober 2018. En slik handling skaper usikkerhet. Ikke bare om E18, men om flere viktige samferdselsprosjekter som ligger inne i Oslopakke 3 og i den fremforhandlede byvekstavtalen, sier samferdselminister Knut Arild Hareide.

- Jeg er opptatt av å finne en løsning for E18 og Fornebubanen, og er derfor fornøyd med at Statens vegvesen har invitert partene, inkludert Viken, til å møtes til nye forhandlinger, sier Hareide.

E18 Vestkorridoren har hatt flere utsettelser og forsinkelser de siste årene. Og det er delte meninger om gjennomføringen av prosjektet. Les mer om dette her.

STILLING LEDIG: