Årsaken til den store økningen besøkende skyldes i stor grad åpning av det nasjonale museet for kjøretøyhistorie ved Norsk Vegmuseum.
Årsaken til den store økningen besøkende skyldes i stor grad åpning av det nasjonale museet for kjøretøyhistorie ved Norsk Vegmuseum.

Norsk vegmuseum doblet besøkstallet

Utvidelse var med på å øke besøkstallet.

Publisert

Norsk vegmuseum ved Hunderfossen i Lillehammer hadde rekordbesøk i 2019. Veksten fra 45.200 besøkende i 2018 til 86.200 i 2019 tilsvarer nesten en dobling. Årsaken skyldes i stor grad åpning av det nasjonale museet for kjøretøyhistorie. Museumsdirektør Geir Atle Stormbringer er strålende fornøyd:

- Publikumsoppslutningen har vært enda bedre enn forventet. Vi har et nytt utstillingsbygg på 2000 kvadratmeter som er fylt med rullende kulturhistorie som folk har et forhold til. Det har blitt en tilgjengelig og spennende fortelling om det moderne Norge, som både favner bredt, men som også har klart å imøtekomme et entusiast-publikum vi vet har hatt høye forventninger. Publikum har registrert at museet har åpnet, og mange har hatt et ønske om raskt å besøke oss. Dette bekrefter at et nasjonalt kjøretøymuseum har vært ønsket og etterspurt.

I den nasjonale publikumsundersøkelsen initiert av Kulturrådet høsten 2019, scorer også Norsk vegmuseum høyt.

Norsk vegmuseum ligger pr februar 2020 over flere store friluftsmuseer og teknisk-industrielle museer i samlet karaktergiving fra publikum. På Facebook og Google har Norsk vegmuseum snittkarakter 4,7 (per 18. februar 2020). Høyest oppnåelige karakter er 5. Direktør Geir Atle Stormbringer ved Norsk vegmuseum forklarer tallene slik:

-Vi har lenge vært helt på høyden med sammenlignbare museer. Ved åpningen av Norsk kjøretøyhistorisk museum sommeren 2019 har vi derimot begynt å dra ifra. Dette kommer tydelig frem ved at vi er helt oppe på 4,7 i ranking i de to kanalene som folk nå bruker mest – Google og Facebook.

Direktør Stormbringer har likevel ikke tenkt å la de gode tilbakemeldingene bli en sovepute:

- 2020 blir også et travelt år. Vi skal åpne den gamle Mobil bensinstasjonen som først stod i Kirkegata deretter i Nordsetervegen i Lillehammer. Vi videreutvikler også vårt Trafikksikkerhetssenter. Allerede i slutten av mars åpner vi en tema-utstilling om motorsportlegenden Basse Hveem som ville fylt hundre år i år. Mot slutten av året starter vi forprosjektet for å ta i bruk infosenteret ved Fjellsprengningsmuseet, så vi har mye spennende på gang avslutter Stormbringer.