Røykenbadet er bygget i regi av NCC.
Røykenbadet er bygget i regi av NCC.

NCC etablerer avdeling Badehus Norge

NCC har gjennom snart 15 år konseptualisert og utarbeidet interne retningslinjer for hvordan svømmehaller og badeanlegg skal bygges for å redusere risiko for utbygger og entreprenør, samt bidra til å skape optimale brukeropplevelser.

Publisert

-  Vi innledet dette arbeidet i Sverige for ca. 15 år siden, og i 2015 løftet vi konseptet for første gang til Norge, da vi startet byggingen av Røykenbadet, sier Gunnar Ulvestad, leder for Badehus Norge i NCC.

I løpet av de siste ti årene har NCC gjennomført eller har under gjennomføring badeanlegg for til sammen ca. 5,5 milliarder i Norge og Sverige.

Kompliserte prosjekter

Badeanlegg og svømmehaller er i seg selv kompliserte bygg. Risikoen forsterkes ytterligere av at dette er noe de færreste byggherre-organisasjoner gjør mange ganger. I Oslo er det nærmere 40 år siden det sist ble bygget et nytt badeanlegg, da Holmlia bad sto ferdig i 1983.

Gunnar Ulvestad er leder for Badehus Norge i NCC.
Gunnar Ulvestad er leder for Badehus Norge i NCC.

- Kommuner som skal realisere badeanlegg står overfor en rekke utfordringer, og det er disse vi ønsker å hjelpe dem med å håndtere. Ved å redusere risiko i alle ledd ser vi at totalkonstandene totalt sett blir lavere, samarbeidet blir svært mye enklere i gjennomføringsfasen og feil og mangler blir marginale, sier Ulvestad.

I NCCs badehuskonsept inngår noen ufravikelige krav til byggene som bygges etter NCCs spesifikasjoner og metoder.

- Dette er trygge og gode premisser for blant annet arkitekter. Med disse gitte faktorene har de et hav av muligheter til å skape enhver kommunes drømmeanlegg. Våre krav er ingen begrensing, men en sikkerhet for et godt sluttresultat og forutsigbar drift av badeanlegget, understreker Ulvestad.

Vil bli markedsledende

Bare på Østlandet planlegges det ca. 15 nye badeanlegg de neste 3-5 årene. NCC har klar ambisjon om å bli markedsledende i dette segmentet.

- Vi har etablert en egen organisasjon med blant annet teknisk spesialkompetanse, planleggere, kalkulatører og prosjektorganisasjoner som vil jobbe med et antall badeanlegg, og bistå kunder med trygge og velprøvde løsninger, sier Ulvestad.

Blant fordelene med å jobbe etter utprøvde konsepter, er rask oversikt over realistisk kostnadsnivå for ulike løsninger kommunen og dets innbyggere ønsker å realisere.

- Vi ønsker også å jobbe som en rådgiver for kommuner som skal realisere sine badehusplaner, og gjennom dialog og samspill å skape gode, helhetlige og forutsigbare rammer for gjennomføringen, poengterer Ulvestad.