Det settes i verk mange tiltak hos Volvo Norge for å hindre smitte av Corona-virus.
Det settes i verk mange tiltak hos Volvo Norge for å hindre smitte av Corona-virus.

Volvo Norge iverksetter Corona-tiltak

Er i beredskap for å opprettholde kritisk viktige funksjoner i samfunnet.

Publisert

Som en følge av at Norges regjering har gått ut med en rekke strenge tiltak for å forhindre ytterligere smitte av Corona (Covid-19), har Volvo Norge og deres forhandlerapparat satt i gang en rekke tiltak for å begrense smittespredningen, og sørge for at verkstedene har beredskap til å opprettholde kritisk viktige transportoppdrag i samfunnet.

- I solidaritet og forståelse med det regjeringen nå iverksetter, gjør vi strakstiltak som bidrar til å forhindre smitte blant våre kunder og ansatte, sier Bjørn Inge Haugan, kommunikasjonsdirektør i Volvo Norge.

- Vi må bidra til at dette viruset får så kort levetid som mulig, uten å svekke den delen av transportbransjen som sikrer drift av kritisk viktige kjøretøy.

Hjemmekontor og tiltak på verkstedene

- Vi har valgt å pålegge alle ansatte som ikke er kritiske for verksted-driften om å jobbe på hjemmekontor, sier Haugan.

- Vi holder alle våre verksteder åpne som vanlig. Men når du kommer til ett av våre verksted i tiden framover, vil du oppleve en del tiltak som er iverksatt for å sikre at vi alle gjør vårt for at smitten ikke brer om seg.

Noen av tiltakene Volvo Truck-kundene vil oppleve, er at de ansatte holder større fysisk avstand, nøkler vil bli desinfisert ved overlevering, kundene vil få egne dedikerte toaletter, kantinene holder stengt og det vil ikke være mulighet til å gå inn på verkstedet. I tillegg vil det gjøres en rekke andre mindre tiltak. Men de skal få den samme servicen og tjeneste de ellers er vant til å få.

Brann og redning, renovasjon, samt distribusjon av mat, medisiner og sanitetsartikler er noe av det som defineres som kritiske transportoppdrag i den situasjonen Norge er i akkurat nå.

gjør vi strakstiltak som bidrar til å forhindre smitte blant våre kunder og ansatte, sier Bjørn Inge Haugan, kommunikasjonsdirektør i Volvo Norge.
gjør vi strakstiltak som bidrar til å forhindre smitte blant våre kunder og ansatte, sier Bjørn Inge Haugan, kommunikasjonsdirektør i Volvo Norge.

- Vi er en del av en bransje som defineres som kritisk viktig for samfunnet. Vi er nå i gang med å justere våre mannskapsdisponeringer i henhold til våre beredskapsplaner, slik at vi vil ha mekanikere og teknikere tilgjengelig for å sikre drift og oppetid for lastebiler som er en del av kritiske transportoppdrag, under hele perioden denne unntakstilstanden vil vedvare, sier Haugan.

Deler ledergruppen i to

Volvo Norges deler ledergruppen i to, og gruppene opererer på ulike lokasjoner, for å redusere risikoen for at hele ledergruppen blir satt ut ved et eventuelt sykdomsutbrudd.

Det vil være løpende møter og risikovurderinger, hvor telefon og videokonferanse blir benyttet som møteplass.

- Vi støtter den dugnaden regjeringen nå ønsker av landets bedrifter og innbyggere, og håper dette bidrar til at Corona-viruset knekkes på så kort tid som mulig, og at vi alle kommer tilbake til våre normale hverdager så snart som mulig, og uten for mange smittetilfeller, sier Haugan.

Utsetter arrangementer

- Vi, som så mange andre, må utsette en del planlagte arrangementer som også innebærer at vår leverandører og kunder blir rammet. Vi kommer til å benytte tiden vi nå er inne i nå, til å planlegge og tilrettelegge for en rask gjenopptagelse av våre aktiviteter, i det øyeblikket myndighetene gir klarsignal til dette. Vi tror at vi alle nå må ta en samfunnsmessig ansvar for å sikre at flest mulig av de sårbare små og mellomstore bedriftene i landet, raskt får oppdrag i tiden etter at Corona-tiltakene er avsluttet, sier Haugan.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS