Lørdag overleverte NLF-direktør Geir A. Mo krise- og strakstiltak til stortingspartiene.

Strakstiltak for transportnæringen

Lørdag fikk stortingspartiene overlevert en økonomisk tiltakspakke og strakstiltak for transportnæringen fra NLF med klar beskjed om at den bør gjennomføres umiddelbart.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

– Jo mer samfunnet stenger ned, jo viktigere blir innsatsen som NLFs medlemsbedrifter utfører, forteller NLF-direktør Geir A. Mo.

Tiltakspakken innebærer blant annet en rekke kostnadsreduserende og likviditetsforbedrende tiltak, tydeliggjøringer og forbedringer rundt forhold knyttet til permittering, samt arbeidsgivers økonomiske ansvar ved bortfall av arbeidskraft.

Hurtigtiltak knyttet til enbilse-iere som risikerer store økonomiske problemer ved bortfall av oppdrag er også et sentralt punkt i tiltakspakken.

– NLF er i fortløpende dialog med politiske myndigheter og forvaltningen i denne krisen. Det er forventet at regjeringen vil måtte komme med flere økonomiske tiltakspakker og fra vår side er helgens innspill som strakstiltak å regne, forteller NLF-direktøren.

Dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

-Statens vegvesen innfører generell dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene for transport av artikler relatert til liv og helse.

-Dispensasjonen gjelder følgende transportformer:

-Matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon

-Råvaretransport

-Fôr til dyr og transport av levende dyr

-Transport av medisiner og medisinsk utstyr

-Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner

-Dispensasjonen gjelder fra 13. mars og i 30 dager. Det gis ikke dispensasjon fra reglene som regulerer sjåførenes pauser.

Urettmessig i karantene

Ifølge NLF havner mange sjåfører som jobber turnus i Norge urettmessig i karantene.

Ansatte i transportnæringen og yrkessjåfører er i utgangspunktet unntatt karantenevedtak ved innreise etter ferdsel utenfor Norge.

Likevel melder mange bedrifter om karantenerelaterte utfordringer, skriver Lastebil.no.

Mange bedrifter har utenlandske sjåfører som jobber turnus, gjerne med 14 dager på og 14 dager av. De som ikke kommer til Norge med lastebil, men som ankommer fra hjemlandet med fly for å iverksette en arbeidsperiode, blir nå avvist ved ankomst eller satt i karantene på lik linje med andre reisende.

NLF ser på problemstillingen og har gjort myndighetene oppmerksom på at dette kan skape store utfordringer for utførsel av kritiske transporttjenester.

Unntaket gjelder ikke sjåfører og personell som er ansatt i norske firmaer, men som i en periode har oppholdt seg i land utenfor Norden før de kommer tilbake til Norge og skal utføre arbeid.

Powered by Labrador CMS