Alta kirke i Alta, omkranset av Altaskifer som belegning.
Alta kirke i Alta, omkranset av Altaskifer som belegning.

Nordnorsk samarbeid skal løfte Altaskiferen

Norge legges det natursteinsdekker for en milliard kroner hvert år, og andelen importert stein øker.

Publisert

Det nordnorske FOU-samarbeidet SkiferSolid skal nå utarbeide anbefalinger for ressurseffektiv bruk av den lokale skiferen. Målet er å få flere til å velge Altaskifer som utendørs belegningsstein.

Altaskiferen representerer en av verdens største registrerte forekomster av kvartsskifer, og brukes blant annet til utendørs belegninger.
Nå starter et nytt regionalt FoU-prosjekt som skal fremme gode helhetsløsninger og utarbeide anbefalinger for ressurseffektiv og miljøoptimal bruk av Altaskifer til store belegningsprosjekter i utemiljøer.

Vi velger billig granitt fra Kina

Hvert år legges natursteinsdekker for ca. 1 milliard kroner i Norge. Norske bykommuner er den største forbruker-gruppen. Årlig legges det anslagsvis 150.000 kvm granitt og 20.000 kvm skifer som utendørs platedekker.

Andelen importert naturstein er langt over fordoblet de siste 15 årene. Det er et uttalt ønske fra både byggherrer, entreprenører, konsulenter og arkitekter at det skal brukes mer norsk naturstein i offentlige og private prosjekter nasjonalt. Likevel faller valget ofte på billigere alternativer som for eksempel granitt fra Kina.

- Et viktig mål med prosjektet, er å dokumentere egenskaper og gi konkrete anbefalinger for bruk, slik at Altaskiferen blir et naturlig valg som belegningsstein, sier prosjektleder Lisbeth Alnæs i Sintef.

Ny materialkunnskap og solide løsninger

SkiferSolid vil fremskaffe ny materialkunnskap og forståelse av skiferens konstruktive egenskaper, og studere samvirke og konstruksjonsoppbygging for typiske bruksbelastninger og grunnforhold.

Prosjektet vil også fremskaffe bedre kunnskap om hvordan eksponeringsforhold og brukspåkjenninger som trafikkbelastning påvirker funksjonalitet og holdbarhet. I tillegg skal kostnader og miljøaspekter tilknyttet belegninger av skifer belyses.

- Vi kommer til å gjennomføre undersøkelser og utprøvinger, inkludert teoretiske analyser og et feltforsøk som skal følges opp over prosjektperioden. Prosjektet vil også dra nytte av tidligere erfaring og kunnskap, sier Alnæs.

Regionalt bedriftssamarbeid for økt verdiskaping

Målet er at regionalt bedriftssamarbeid skal føre til økt verdiskapning og forretningsvirksomhet.

- Oppdatert kunnskap og anbefalinger for ressurseffektiv og miljøoptimal bruk av Altaskifer vil gi landskapsarkitekter, konsulenter, entreprenører og byggherrer bedre forutsetninger for å nyttiggjøre skiferen, sier Alnæs.

SkiferSolid er et regionalt bedriftsprosjekt. Deltakerne er Altaskifer AS, Odd Erik Oppheim AS, Verte Landskap & Arkitektur AS og Sintef. Prosjektet varer fra 2019 til 2022, og finansieres med støtte fra Regionalt Forskningsfond Nord-Norge.

STILLING LEDIG: