Bilde fra 2013 fra da AF Anlegg bygget E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen. Nå ber ordførere i dalen Samferdselsdepartementet om å bygge de to gjenværende delstrekningene, Frya-Elstad og Sjoa-Otta, for å få en helhetlig ny E6 fra Ringebu til Otta.
Bilde fra 2013 fra da AF Anlegg bygget E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen. Nå ber ordførere i dalen Samferdselsdepartementet om å bygge de to gjenværende delstrekningene, Frya-Elstad og Sjoa-Otta, for å få en helhetlig ny E6 fra Ringebu til Otta.

- Bygg ferdig E6 Ringebu-Otta nå

Ordførere i Gudbrandsdalen ber samferdselsministeren om å sette entreprenører som må permittere på grunn av koronaviruset til å bygge de siste strekningene av E6 Ringebu-Otta.

Publisert

GD.no (krever abonnement) melder at ordførerne i Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron og Sel har sendt et brev til samferdselsminister Knut Arild Hareide. Der ber om at det nå settes i gang et arbeid for å fullføre E6 gjennom Gudbrandsdalen.

- Vi er vitne til at svært mange maskinentreprenører stopper sin virksomhet og at ansatte blir permittert. Derfor vil det være flere selskaper som står klare til å ta på seg nye oppdrag, så lenge det blir lagt opp til drift som følger gjeldende smittevernregler, skriver de.

De mener dagens situasjon gir en mulighet for å bygge de to siste delstrekningene av E6 Ringebu-Otta nå. Frya-Sjoa, sto ferdig i 2016. Men det gjenstår fortsatt å bygge ut Frya-Elstad og Sjoa-Otta.

Sjoa-Otta er ferdigregulert og grunnen er ervervet. Elstad-Frya mangler reguleringsplan, men er med i kommunedelplan.

- Prosjektet Otta-Ringebu ligger inne i Nasjonal Transportplan og det var fra Stortinget forutsatt sammenhengende utbygging. Men de to gjenværende strekningene har ligget på vent i mange år. På bakgrunn av dette vil vi på det sterkeste oppfordre Samferdselsdepartementet om å starte opp igjen arbeidet med dette prosjektet så fort som råd. I den situasjonen Norge er i nå vil dette være et klokt mot konjunkturtiltak, skriver ordførerne til Hareide.