Her er hun sjåfør på to lastebiler samtidig

Dette er allerede en realitet på svenske veier, og i fremtiden kan én operatør ha kontroll opptil ti kjøretøy.

Publisert

Einride er den svenske gründerbedriften som er først i verden med autonome lastebiler på offentlig vei.

Dette skjer i et samarbeid med DB Schenker i Jönköping i Sverige. T-Poden har i et års tid vært i drift mellom to av Schenkers terminaler i Jönköping.

Nå viser Einride systemet som gjør det mulig for en operatør å ha kontroll over flere kjøretøy samtidig. Teknologien skal være grunnlaget for større flåter av autonome kjøretøy, der operatører kan gripe inn fra en base ved uforutsette hendelser eller komplekse manøvrer

Se video av systemet øverst.

- Fjernstyring og overvåking av autonome kjøretøy krever robust sanntidsvideo og dataoverføring håndtert gjennom en sikker kanal gjennom ofte usikker infrastruktur. Med denne milepælen, legger vi det tekniske grunnlaget for rask og enkel veksling mellom kjøretøy og videre oppskalering av denne funksjonaliteten. Ikke bare kan vi veksle mellom overvåkede kjøretøy, men også mellom operatører ved ulike geografiske lokasjoner, og dermed øke fleksibiliteten i systemet vårt eksponensielt, sier Pär Degerman, CTO i Einride.

På sikt mener Einride at autonome elektriske kjøretøy (AET) kan bli fjernstyrt av operatører, som kan håndtere opptil ti kjøretøy på en gang. Dette kan ifølge Einride øke arbeidsdagen til ett enkelt kjøretøy fra 8 til 24 timer, og dermed redusere kostnadene betraktelig. Videre vil tidkrevende og kjedelige oppgaver kunne automatiseres, samtidig som sjåfører ikke lengre trenger å vente mens gods lastes eller losses.

- Transportkostnader fortsetter å øke med to til tre prosent årlig, mens gjennomsnittlig utnyttelsesgrad av hvert gitt kjøretøy ligger på rundt 25 prosent. Med muligheten til å overvåke og kontrollere flere AET-kjøretøy med bare en operatør, kan vi dramatisk bedre kostnadseffektiviteten for hvert kjøretøy i flåten, for ikke å nevne å betraktelig redusere utslipp og forbedre arbeidsmiljøet for sjåfører, sier Robert Falck, grunnlegger og CEO i Einride.

Powered by Labrador CMS