Selvkjørende gruvedumpere med OptiMine kan transportere både over og under jord på samme tur.
Selvkjørende gruvedumpere med OptiMine kan transportere både over og under jord på samme tur.

Selvkjørende gruvedumpere fra Sandvik

Sandvik AutoMine for gruvedumpere gjør at dumperne ikke bare kjører autonomt inne i gruvegangene, men også over bakken.

Publisert

Sandviks intelligente gruvedumpere kan dermed gå i skytteltrafikk mellom gruven og deponeringsstedet uten at noen sitter bak rattet.

Foruten å bidra til at det blir færre skader på utstyr og mindre behov for reparasjoner, gir disse systemene en bedre utnyttelse av maskinparken og lavere kostnad per tonn. De er skalerbare for ulike former for gruvedrift og kan fjernovervåkes.

Produktet ble forhåndsvist på arrangementet Digitalization in Mining i Brisbane i Australia i 2019.

- Sandvik har i mange år stått i fremste rekke i utviklingen av autonome dumpere. Nå er vi først ute med helautonome gruvedumpere som fungerer like godt over som under bakken. Disse dumperne gir betydelige forbedringer i så vel produktivitet som sikkerhet og kommer til å revolusjonere gruveindustrien, sier Riku Pulli, direktør for forretningsområdet automatisering i Sandvik Mining and Rock Technology.

Veksler mellom underjords- og bakkenavigasjon

Et viktig krav til et system for drift av autonome gruvedumpere, er at dumperne må kunne operere autonomt ikke bare under, men også over bakken. Med dette nye produktet har Sandvik gjort denne muligheten tilgjengelig for sine kunder.

En viktig del av arbeidet med det nye systemet har vært å utvikle teknologi som gjør at dumperne kan veksle umiddelbart mellom underjordisk navigasjon og bakkenavigasjon.

Med det nye systemet kan maskinene kjøre ut av rampen og ut i det fri uten at det oppstår noen form for avbrudd i transportsyklusen.

AutoMine, OptiMine og My Sandvik

AutoMine kan også kobles direkte til Sandvik OptiMine, som sørger for planlegging av produksjonen og automatisk overføring av produksjonsoppgaver til AutoMine.

Fremdriften i produksjonsoppgavene rapporteres tilbake til OptiMine, slik at gruven kan følge med på sine automatiserte og manuelle operasjoner i sanntid og ta informerte beslutninger om driften.

Med OptiMine kan man også spore utstyr og personell, visualisere gruven i 3D og bruke data til beslutningsstøttende prediktive analyser. Ved å integrere systemet med My Sandvik Productivity kan gruven følge med på maskinparkens tilstand i sanntid.

Powered by Labrador CMS