- Jeg har nå mottatt Statens vegvesens foreløpige vurderinger av mulige kutt i kostnadsoverskridelsene i Rogfast. Jeg vil ha videre kontakt med Statens vegvesen for å få svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene før jeg konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
- Jeg har nå mottatt Statens vegvesens foreløpige vurderinger av mulige kutt i kostnadsoverskridelsene i Rogfast. Jeg vil ha videre kontakt med Statens vegvesen for å få svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene før jeg konkluderer, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Rogfast: Har funnet kostnadskutt på 3 mrd. kroner

Etter store kostnadsoverskridelser på Rogfast-prosjektet utenfor Stavanger, avlyste Statens vegvesen den første kontrakten i prosjektet. Nå er prosjektet på samferdselsminister Knut Arild Hareide bord.

Publisert

Statens vegvesen har i forlengelsen av avlysningen av første store kontrakt vurdert tiltak for å redusere kostnadene. Samferdselsminister Knut Arild Hareide fikk presentert Vegvesenets foreløpige vurderinger tirsdag 28. april.

- Rogfast er et viktig prosjekt for Sør-Vestlandet, som vil gi store positive ringvirkninger langs kysten både regionalt og nasjonalt. Etter utlysningen av den første kontrakten, så Statens vegvesen som byggherre at kostnadsøkningene ble for store. De har derfor gjort en viktig jobb i å se nærmere på kostnadene. Jeg har nå mottatt etatens foreløpige vurdering av situasjonen i prosjektet. Jeg kommer til å ha en dialog med Statens vegvesen videre slik at vi får svar på alle spørsmålene våre. Deretter skal jeg sette meg grundig inn i vurderingene, før jeg konkluderer, sier Hareide.

E39 Rogfast nord for Stavanger skal krysse Boknafjorden og Kvitsøyfjorden. Prosjektet innebærer bygging av verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Tunnelen skal blant annet ha en avkjøring til Kvitsøy.

Jobber videre med samme konsept

Kontrakten for utbyggingen av avkjøringen til Kvitsøy ble ca. én milliard kroner dyrere enn antatt. Dette viste også at kostnadene i hele prosjektet ville ende på ca. 25 milliarder kroner, om lag 6,4 milliarder kroner dyrere enn det Stortinget vedtok.

Statens vegvesen har derfor lagt ned et arbeid for å kvalitetssikre kostnadsberegningene og optimalisere prosjektet. Etter å ha gjennomgått prosjektet, legger Vegvesenet fortsatt hovedlinjene i det vedtatte konseptet til grunn for den videre planleggingen.

Med utgangspunkt i økningen har Statens vegvesen funnet kostnadskutt på totalt tre milliarder kroner, ifølge de foreløpige vurderingene. Videre ser Vegvesenet muligheter for ytterligere innsparinger på litt over én milliard kroner. Disse endringene vil kreve avklaringer med de berørte kommunene.

Et nytt finansieringsopplegg for Rogfast-prosjektet må til Stortinget for nytt vedtak. Dette vil skje først etter at Samferdselsdepartementet har vurdert de nye tallene.

Les brevet fra Statens vegvesen her.

Powered by Labrador CMS