Statens vegvesen har etablert rutiner for å ivareta smittevernhensyn under oppkjøringene. Disse rutinene er sendt til bransjeorganisasjonene og trafikkskolene.

Det er også etablert egne bestillingsrutiner for oppkjøringstimer.

Les mer om bestillingsrutiner og smittevernrutiner for oppkjøringstimer her (Statens vegvesen).