Oversiktsbilde fra byggingen av anlegget ved Langrønningen i Bamble.
Oversiktsbilde fra byggingen av anlegget ved Langrønningen i Bamble.

Ny døgnhvileplass ved E18 i Bamble

Nye Veier AS og Circle K Norge AS har inngått avtale om etablering og drift av veiserviceanlegg og døgnhvileplass for E18 på Langrønningen i Bamble. Det nye veiserviceanlegget åpner før sommeren.

Publisert

- Den nye døgnhvileplassen på Langrønningen skal gi yrkessjåførene et godt og helhetlig tilbud og anledning til søvn og hvile. Det blir et flott veiserviceanlegg og døgnhvileplass. Vi regner med at mange yrkesbilsjåfører og øvrige trafikanter vil sette pris på dette. Uthvilte sjåfører er viktig for trafikksikkerheten. Nye E18 Nye E18 Rugtvedt-Dørdal åpnet i desember 2019 og det er bra at døgnhvileplassen og veiserviceanlegget åpner før sommeren, sier Jørn Rinde, som var Nye Veier sin utbyggingssjef for E18 Rugtvedt-Dørdal.

Den ca. 16,5 km lange strekningen E18 Rugtvedt-Dørdal er firefelts vei med fartsgrense 110 km/t.

- Det blir et fullverdig, siste generasjons veiserviceanlegg som vil inneholde et godt tilbud for folk på farten, enten de trenger energi til kjøretøy, til kroppen eller rett og slett en liten benstrekk og en kaffe. Med sin plassering midt mellom Oslo og Kristiansand blir den et naturlig stoppested for både fritidsreisende og yrkessjåfører, sier prosjektleder fra Circle K, Ole Kristian Stenberg.

25 oppstillingsplasser

Anlegget er konstruert for å skille tungtrafikk og myke trafikanter. Døgnhvileplassene får egen inn og utkjøring, og her ligger også drivstoffanlegget for disse. Turbusser får en egen lomme utenfor innkjøringen slik at de ikke trenger å kjøre inn på forplassen til anlegget.

Inne på forplassen blir det tilbud om flytende drivstoff og en stor ladepark for å sikre kunder med elektriske kjøretøy lading når de trenger det. For yrkessjåførene vil det være 25 oppstillingsplasser på døgnhvileplassen med tilgang til strøm. Inne på anlegget er det en egen avdeling for yrkessjåførene, Truckers Club, med tilgang til dusj og toalett og en egen sitteavdeling.

To døgnhvileplasser på E18 mellom Bamble og Arendal

Fra før har Nye Veier inngått avtale med St1 om etablering av tilsvarende anlegg ved Grenstøl i Tvedestrand.

Der har arbeidene med etableringen av døgnhvileplassen og bensinstasjonen også kommet langt. Det var i oktober 2018 at Nye Veier lyste ut konkurransen for etablering og drift av døgnhvileplassene på Grenstøl i Tvedestrand og Langrønningen i Bamble.

I 2019 åpnet Nye Veier de to nye veistrekninger i E18-utbyggingsområdet, E18 Tvedestrand-Arendal og E18 Rugtvedt-Dørdal.

De nye døgnhvileplassene på Langrønningen i Bamble og Grenstøl i Tvedestrand blir de to døgnhvileplassene som er på E18-strekningen mellom Langangen i Porsgrunn og Grimstad.