Foto Svevia

Svevia Norge tildelt Røros-kontrakten

Har en potensiell verdi på over 300 millioner kroner.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I de kommende fem årene skal Svevia Norge AS på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune fortsette å gjøre alle fylkesveier i Røros-kontrakten sikre og fremkommelige. Etter de første fem årene er det også en mulighet for kontraktsforlengelse i ytterligere to pluss ett opsjonsår.

- Vi har hatt ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Røros-området siden 2013 og er godt kjent med de utfordringer som gjelder i Røros, Tydal, Holtålen, og Midtre Gauldal. Vi er glade for at vi har fått fornyet tillit i fem nye år. Nytt i kontrakten er at ansvar for drift og vedlikehold av fylkesveiene i Selbu også er tillagt kontrakten, sier Lars Reitan som er daglig leder for Svevia Norge AS.

Røros-kontrakten starter 1. september 2020 og har en kontraktsverdi på ca. 43 millioner kroner per år.

Omfattende arbeid, sommer og vinter

Røros-kontrakten omfatter ansvar for 501 kilometer vei, fordelt på 483 kilometer fylkesvei og 18 kilometer gang- og sykkelvei.

Lars Reitan er daglig leder for Svevia Norge AS.

Som veientreprenør, er Svevias oppdrag å sørge for drift og vedlikehold av veinettet døgnet rundt hele året. Om vinteren omfatter oppdraget fremfor alt vinterdrift i form av brøyting, høvling og strøing. Vår og sommer utføres løpende driftsoppgaver som renhold, kosting, kantslått, skoging og drift av rasteplasser og grøntarealer.

- Som vedlikeholdsoppgaver utfører vi reparasjon av veidekker, rekkverk, grøfter, kummer og rør, herunder for eksempel utskifting av stikkrenner på bestilling fra oppdragsgiver som er Trøndelag fylkeskommune, sier Reitan.

- Det har vært en nøktern tilpasning til vedlikeholdsbehovet i Røros-området over svært mange år. God og nøktern drift har holdt etterslepet på et noenlunde akseptabelt nivå, men flere veistrekninger trenger nå vesentlig oppgradering. Dette gjelder spesielt fylkesvei 30 gjennom Holtålen kommune, men også flere andre veistrekninger har behov for oppgradering, sier han.

Svevias tilstedeværelse i Norge

Som følge av utvidelsen av kontrakten til Selbu, kommer Svevia til å etablere en avdeling også der.

I tillegg til Røros, har Svevia etableringer i Ofoten, Mo i Rana, Mosjøen, Laksforsen, Støren, Oppdal, Trysil og Elverum.

På Elverum starter Svevia i disse dager en 20-årig kontrakt for drift og vedlikehold av riksvei 3/25. 

Hovedkontoret til Svevia Norge AS ligger i Mosjøen, Nordland. Svevia-konsernet er svensk og ble dannet 1. januar 2009. Før det het organisasjonen Vägverket Produktion, en produksjonsavdeling som lå under den offentlige myndigheten Vägverket (nå Trafikverket).

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS