Nerskogsveien før asfaltering våren 2020.
Nerskogsveien før asfaltering våren 2020.

Peab Asfalt Norge asfalterer 11,8 km av fv. 512

- Denne asfalteringen og de øvrige utbedringene vi nå gjør, vil gjøre veien vesentlig bedre, men en helt fullverdig løsning er det ikke, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i fylkeskommunen.

Publisert

11,8 kilometer av fv. 512 Nerskogsveien i Rennebu kommune skal få ny asfalt.

Arbeidet starter opp 30. mai og vil pågå til ca. midten av juli. Strekningen som får asfalt er fra Bakklia til Skarbakkan.

- Denne asfalteringen og de øvrige utbedringene vi nå gjør, vil gjøre veien vesentlig bedre, men en helt fullverdig løsning er det ikke. Det vil kunne forekomme teleløsninger i årene som kommer, men i langt mindre grad enn hva som har vært vanlig de siste årene, sier teamleder Anne-Grethe Jenssen i Trøndelag fylkeskommune.

Manuell dirigering og ledebil

Arbeidet vil skje på dagtid. Trafikantene må påberegne periodevis stenging av veien og noe ventetid.

- Hovedregelen er at trafikken skal flyte med bruk av manuell dirigering og ledebil, men veien kan bli stengt i 15-20 minutter i enkelte perioder, sier Jenssen.

- Mens arbeidet pågår vil det være fare for steinsprang og punktering. Vi ber trafikantene å overholde de nedsatte fartsgrensene av hensyn til egen og veiarbeidernes sikkerhet.

Tilgang til eiendommer

Alt nødvendig arbeid med avkjørsler inngår i entreprenørens arbeid, og alle avkjørsler skal være operative mens arbeidet pågår. 

Entreprenør for arbeidet er Peab Asfalt Norge AS. Totalverdien på arbeidet er ca. 22 millioner kroner.