Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Bransjen og byggherrer enige om covid-19-risiko

Statens vegvesen, Bane Nor og Statsbygg må ta sin del av risikoen for covid-19--relaterte forhold som entreprenører ikke kunne forutse da kontrakten ble underskrevet.

Publisert

Koronapandemien har skapt usikkerhet og nye utfordringer i bygg- og anleggsbransjen de siste månedene. Nå er store offentlige byggherrer som Statens vegvesen, Bane Nor og Statsbygg enige med Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Nelfo om prinsipper for hvordan man skal håndtere covid-19-situasjonen i offentlige bygge- og anleggsprosjekter.

Enigheten har tatt utgangspunkt i et omfattende arbeid ledet av professor Knut Kaasen på oppdrag fra BNL, flere offentlige byggherrer og entreprenører.

Slik fordeles risikoansvaret

Utgangspunktet for enigheten er at risiko skal plasseres hos dem som er best til å håndtere den. I dag ligger prosjekteringsrisiko hos byggherren i utførelsesentrepriser, mens entreprenørene tar denne risikoen i totalentrepriser. Videre skal risiko som ikke kan prises ligge hos byggherren.

Partene har tatt med seg disse prinsippene for risikohåndtering inn i «covid-19-avtalen».

- Vi har siden midten av mars fått god erfaring i hvordan vi skal håndtere smittesituasjonen, slik at vi kan prise ekstrakostnadene med dette. Samtidig ser vi nå en oppmyking av restriksjonene i Norge og resten av Europa. Covid-19-reguleringen er styrt av det offentlige. Da er det ikke rasjonelt at næringen tar ansvar for all usikkerheten rundt dette, sier administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.

- Tjent med felles tilnærming

- Vi er alle tjent med at vi har fått på plass prinsipper for hvordan vi skal plassere den økte risikoen og normaliseresituasjonen mest mulig, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen, konserndirektør, utbygging i Bane Nor, Stine Ilebrekke Undrum, byggherredirektør i Statsbygg Marius Tunstad og administrerende direktør Kari Sandberg i EBA.

EBA har vært sentral i sluttspurten for å få enigheten i havn.

For prosjekter som er i gang, reguleres forhold knyttet til covid-19 i de inngåtte avtalene.

- Aktørene i bransjen er vant til å håndtere usikkerhet i kontrakter. Etter at covid-19 traff oss i midten av mars, har det vært et sterkt behov for å regulere risikobalansen, sier Davik i Vegvesenet.

- Det er viktig at partene følger opp krav om utvidet gjensidig informasjonsplikt, sier Ilebrekke Undrum i Bane Nor.

Tunstad i Statsbygg er opptatt av at det legges opp til en god bransjedialog, enten i forkant eller som en del av konkurransegjennomføringen, for å sikre at risikoene er forstått og fordelingen avklart mellom partene i den enkelte kontrakt.

Fryktet for markedet

Partene fryktet en utvikling hvor markedet ikke ville fungere med manglende konkurranse, stans i prosjekter og alt for høye priser. Det kunne også oppstå situasjoner hvor useriøse entreprenører drev risikospekulasjon.

- En slik situasjon ville ikke samfunnet være tjent med. Det har derfor vært svært viktig å komme frem til en modell som håndterer usikkerheten på en samfunnsøkonomisk og bedriftsøkonomisk effektiv måte i offentlige kontrakter, sier Kari Sandberg i EBA.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS