Fylkesvei 4224 fra Sirdal til Lysebotn har høye brøytekanter med en viss risiko for snøras.

Åpner veier - med «skyhøye» brøytekanter

Brøytekantene er ti meter på det høyeste på fylkesvei 337/987 fra Brokke til Suleskard. Maksimal kjøretøylengde er 15 meter. Også på Lyseveien (bildet over) er det høye kanter - med rasfare.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Fredag 29. mai klokken 12 åpner Agder fylkeskommune fylkesvei 337/987 fra Brokke til Suleskard og fylkesvei 4224 fra Sirdal til Lysebotn.

Det har siden 1. mai vært arbeidet med fresing og brøyting av veiene.

Brokke-Suleskard

Fresing av Brokke-Suleskard.

Fra 12. mai på Brokke-Suleskard i verneområdet for villreinstammen i Setesdal vesthei. Frem til den datoen skal det ikke arbeides med brøyting av veien av hensyn til villreinen.

- Av sikkerhetshensyn får ikke kjøretøy over 15 meter kjøre på veien, siden den er for smal til at større kjøretøy kan passere hverandre. Vi oppfordrer alle til å avpasse farten etter forholdene. Brøytekantene er ti meter på det høyeste, og det gjør at sikten fremover ikke er den beste, sier seksjonssjef drift Trond Heia i Agder fylkeskommune.

Han presiserer at det er forbudt å parkere på møteplasser langs veien.

Sirdal-Lysebotn

Også på veien mellom Sirdal og Lysebotn har det vært en stor jobb å få åpnet veien.

- Mengdene snø og konsistensen på den, har gjort at vi åpner veien litt senere enn vi ellers har pleid, sier byggeleder for Sirdal i Agder fylkeskommune Fred-Jonny Wikøren.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS