Fylkesvei 4224 fra Sirdal til Lysebotn har høye brøytekanter med en viss risiko for snøras.
Fylkesvei 4224 fra Sirdal til Lysebotn har høye brøytekanter med en viss risiko for snøras.

Åpner veier - med «skyhøye» brøytekanter

Brøytekantene er ti meter på det høyeste på fylkesvei 337/987 fra Brokke til Suleskard. Maksimal kjøretøylengde er 15 meter. Også på Lyseveien (bildet over) er det høye kanter - med rasfare.

Publisert

Fredag 29. mai klokken 12 åpner Agder fylkeskommune fylkesvei 337/987 fra Brokke til Suleskard og fylkesvei 4224 fra Sirdal til Lysebotn.

Det har siden 1. mai vært arbeidet med fresing og brøyting av veiene.

Brokke-Suleskard

Fresing av Brokke-Suleskard.
Fresing av Brokke-Suleskard.

Fra 12. mai på Brokke-Suleskard i verneområdet for villreinstammen i Setesdal vesthei. Frem til den datoen skal det ikke arbeides med brøyting av veien av hensyn til villreinen.

- Av sikkerhetshensyn får ikke kjøretøy over 15 meter kjøre på veien, siden den er for smal til at større kjøretøy kan passere hverandre. Vi oppfordrer alle til å avpasse farten etter forholdene. Brøytekantene er ti meter på det høyeste, og det gjør at sikten fremover ikke er den beste, sier seksjonssjef drift Trond Heia i Agder fylkeskommune.

Han presiserer at det er forbudt å parkere på møteplasser langs veien.

Sirdal-Lysebotn

Også på veien mellom Sirdal og Lysebotn har det vært en stor jobb å få åpnet veien.

- Mengdene snø og konsistensen på den, har gjort at vi åpner veien litt senere enn vi ellers har pleid, sier byggeleder for Sirdal i Agder fylkeskommune Fred-Jonny Wikøren.