Avfallsortering hos Kruse Smith.
Avfallsortering hos Kruse Smith.

Kruse Smith kutter utslipp raskere enn forventet

Bedre avfallssortering gjør at Kruse Smith kutter utslipp lang raskere enn forventet.

Publisert

Kruse Smith har målt egne klimagassutslipp siden 2013 og har som mål å halvere egne utslipp per million i omsetning i 2025.

Målinger utført ved utløp av 2019 viser at reduksjon i utslipp allerede har nådd 45%. Forventningen er nå at 2025-målene nås allerede i 2020.

I absolutte tall er selskapets klimaavtrykk i 2019 beregnet til 2886 tonn CO2-ekvivalenter (tCO2e).

Dette er 666 tCO2e (19%) lavere enn året før, og betydelig lavere enn de foregående årene. Utslippene, målt i absolutte tall, var 40% lavere i 2019 enn de var i 2013.

- Nedgangen i vårt klimaavtrykk fra 2018 til 2019 er overraskende stort. Den enkeltfaktoren som bidrar mest til et redusert klimaavtrykk fra 2018 er at vi har en vesentlig forbedring i avfallssorteringsgraden i prosjektene. Bedre sortering fører til at mengden restavfall som går til forbrenning og/eller deponi er langt lavere enn tidligere. Fra 2018 til 2019 har sorteringsgraden i Kruse Smith økt fra 74% til 83%. Dette gir et stort utslag i vårt klimaregnskap, sier Olav Rønningen, miljøleder i Kruse Smith.

Også positiv utvikling på andre områder bidrar til at klimaavtrykket reduseres. Fra 2018 til 2019 har forbruket av drivstoff blitt redusert, vi reiste vesentlig mindre med fly og forbruket av elektrisitet i prosjektene var lavere enn tidligere.

Reduksjon i utslipp fra 2013 til 2019.
Reduksjon i utslipp fra 2013 til 2019.

- I 2019 så vi også for første gang et innslag av fornybar diesel i prosjekter hvor det stilles krav til fossilfri byggeplass. Dersom flere av våre byggeplasser blir fossilfrie i de kommende årene vil det bidra positivt på klimaregnskapet vårt, sier Rønningen.