NCCs Armour Stone består av bergarten hyperitt og brukes blant annet til å beskytte kyst mot bølger.

NCC Steinmaterialer leverer 30.000 tonn sikring

NCC Steinmaterialer har inngått avtale med det danske Kystdirektoratet om leveranse av vannbyggingsstein som skal benyttes til kystsikring av Nordsjø- og Skagerak-kysten på Jylland.

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Den fireårige avtalen innebærer leveranser av årlig anslagsvis 30.000 tonn kystsikringsstein. Leveransene vil hovedsakelig pågå i sommerhalvåret og produksjonen starter umiddelbart i Valberg pukkverk i Kragerø.

- Vi er svært godt fornøyde med å få på plass denne avtalen, og det er svært hyggelig igjen å kunne levere denne typen leveranser til det danske Kystdirektoratet, sier Frode Jørgensen, direktør for Steinmaterialer i NCC Industry.

Produksjonen av vannbyggingsstein vil pågå parallelt med den vanlige produksjonen i Valberg pukkverk og vil bli fraktet med båt og med lektere over til Danmark. Steinen vil bli levert til tre av Kystdirektoratets lagringsområder ved kysten.

Første skipslast forventes å bli sendt til Danmark i utgangen av juni.

NCC leverer kystsikringsstein – NCC Armour Stone - til en rekke land i Europa.

NCC Armour Stone, Hyperitt, har høy egenvekt og utvinnes i NCC Valberg pukkverk i Kragerø. Steinbruddet har egen havn der steinene lastes på skip og lektere. Den vulkanske bergarten er mange millioner år gammel og er blitt brukt i byggevirksomhet og til kystsikringsformål i lang tid. Fra Valberg pukkverk er det levert pukk siden 1913 og Armour Stone siden 1987.

STILLING LEDIG:
Powered by Labrador CMS