HELT NYTT: - Dette blir en boost for alle de ansatte, sier daglig leder Lars Sørby.
HELT NYTT: - Dette blir en boost for alle de ansatte, sier daglig leder Lars Sørby.

Sørby Utleie flytter til kjempeanlegg

SPYDEBERG: 1. juli gikk det store flyttelasset for Sørby Utleie AS med flere tusen enheter til nytt prakt- og miljøanlegg.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Se bildekarusell nederst i saken

Utleieselskapet i Spydeberg i tidligere Østfold, har vokst seg ut av de gamle lokalene i bygda. Sørby Utleie har fått bygget et nytt kjempeanlegg på 7600 m2 på en 30 mål stor tomt på det nye næringsområdet Holtskogen i Spydeberg. 150 millioner kroner vil herligheten koste når det står helt ferdig.

- Dette anlegget er en stor boost for alle de ansatte, sier daglig leder Lars Sørby som imot AT.no midt i flyttesjauen.

Mye håndtering

Flyttesjauen med utstyr i skytteltrafikk mellom gammelt og nytt hovedanlegg for Sørby Utleie AS. Foto: Klaus Eriksen
Flyttesjauen med utstyr i skytteltrafikk mellom gammelt og nytt hovedanlegg for Sørby Utleie AS. Foto: Klaus Eriksen

Onsdag 1. juli gikk det første flyttelasset, og selskapets 45 ansatte mobiliserte og bidro i alle bauger og kanter for å få maskiner under 10 tonn, lifter, teknisk utstyr og mindre enheter på plass. Det er ikke mange km med transport fra det gamle til det nye, men det er likevel mye å holde orden på når tusenvis av mindre enheter fra skal A til B og inn på rett plass.

Store maskiner over 10 tonn blir stående på en tomt Sørby Utleie har leid like ved siden av det gamle anlegget. Grunnen til dette er at selskapet 1. juli måtte overlevere de gamle lokalene til den nye kjøperen, entreprenøren Gravs Graveservice AS, mens det nye anlegget ikke er helt ferdig før i oktober. Derfor tok de med små enheter denne gangen, og lot store maskiner (10-35 tonn) stå i noen måneder.

Lagerbygget på det nye anlegget er imidlertid klart og var i ferd med å fylles da AT.no var innom. Det som gjenstår å bli ferdig er kontorer, vaskehall og verksted. Dette skal overleveres fra entreprenør AF Gruppen til høsten.

Ingen tvil om at Sørby Utleie skal flytte.
Ingen tvil om at Sørby Utleie skal flytte.

- Men vi flytter opp hit med alle de ansatte og sitter i brakkerigger inntil hele anlegget er klart, sier daglig leder Lars Sørby.

Miljøprofil

Sørby gir oss en omvisning og forklarer at de har satser på miljø- og klimavennlige løsninger i det nye bygget. Det er bygget i massiv tre og solceller er langt på taket. På taket samles også regnvann som benyttes i vaskehallen. Vaskeanlegget er avansert og gjenvinner 80% av vannet som benyttes slik at det kan brukes flere ganger. Det vannet som går ned i djet kommunale nettet, renses 99% før det forsvinner fra Sørby-anlegget.

Her er Sørby-brødrene Lars (t.v.) og Erik Sørby som startet utleieselskapet. Foto: Klaus Eriksen
Her er Sørby-brødrene Lars (t.v.) og Erik Sørby som startet utleieselskapet. Foto: Klaus Eriksen

- Dette er ikke noe krav fra kommunen, men vi har valgt å gjøre det slik likevel, sier Sørby.

Mye å vokse i

Lars Sørby anslår at selskapet med rundt 200 millioner kroner i årlig omsetning, kan vokse seg omtrent dobbelt så store i det nye anlegget. Større plass er én del av den forklaringen, men bedre logistikk er en annen og like viktig. Anlegget er nøye designet for smidig håndtering. Utstyr som kommer inn, leveres alltid på ett område. Her sjekkes det og sendes videre via vaskehall og eventuelt verksted, før det plasseres på andre siden der lager inne og ute er.

Det vil også avsettes et eget område for selvbetjening etter avtale, og det legges opp til et system som skal redusere «trafikken» på områder der maskinene står. I dette ligger det både logistikk og en HMS-tanke bak. Inne i den digre lagerbygningen av tre, er det en stor mesanin med en diger heis med 4 tonns kapasitet som er tilknyttet denne.

- Vi tenker å plassere sesongutstyr her oppe når det ikke er utleie på det. Det frigjør plass nede, sier Lars Sørby.

Powered by Labrador CMS