Illustrasjonsbilde.
Illustrasjonsbilde.

Fem nye driftskontrakter undertegnet

Innlandet fylkeskommune har undertegnet de fem første kontrakter for drift og vedlikehold av fylkesveier.

Publisert

I mange år har riks- og fylkesveiene i Innlandet blitt driftet gjennom 13 geografisk atskilte kontrakter. Dette vil fortsette i en overgangsfase etter at fylkesveiadministrasjonen ble skilt ut fra Statens vegvesen til hver enkelt fylkeskommune.

I løpet av forsommeren har Innlandet fylkeskommune inngått sine første fem driftskontrakter. For de åtte øvrige områdene i Innlandet vil nye driftskontrakter bli inngått fortløpende frem til 2023.

Nye maler for driftskontrakter

Innlandet fylkeskommune har laget nye maler for driftskontrakter. De nye kontraktene legger i større grad opp til at det blir betalt for faktisk utført arbeid og en tett samhandling mellom byggherre og entreprenør i hele kontraktsperioden. Innlandet håper det på den måten blir mindre konflikter mellom kontraktspartene.

- Entreprenørbransjen har vært positive til den nye kontraktsmalen, og mange entreprenører har vært interessert i kontraktene vi lyste ut i løpet av våren. Vi ser frem til å starte samarbeidet for de fem kontraktene som gjelder fra 1. september, sier samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune.

- Alle driftsentreprenørene har viktige oppgaver for å holde god fremkommelighet og trafikksikkerhet på fylkesveiene. Blant de sentrale oppgavene er brøyting og strøing om vinteren og kantslått om sommeren. Innlandet fylke er nå i gang med egne, nye driftskontrakter. Administrasjonene har gjort en god jobb og vil følge arbeidet med drift og vedlikehold av fylkesveiene tett videre, sier leder for Utvalg for samferdsel, Stein Tronsmoen (Sp).

Svevia Norge AS skal drifte i Sør-Østerdal

Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Svevia Norge AS om drift av fylkesveinettet i kommunene Elverum, Åmot og deler av Trysil, Våler og Stor-Elvdal. Totalt skal Svevia Norge AS drifte 536,3 kilometer fylkesvei og 1,7 kilometer gang- og sykkelvei i dette området.

Svevia Norge AS sin kontrakt med Innlandet fylkeskommune løper fra 1. september 2020 til 31. august 2024. Fylkeskommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med ett år. Kontrakten med Svevia har en verdi på 125 954 500 kroner.

Første driftskontrakt for Gjermundshaug Anlegg AS

Gjermundshaug Anlegg AS ble tildelt driftskontrakten for fylkesveier i Folldal, Alvdal, Tynset, Tolga og Os, i tillegg til deler av Rendalen, Stor-Elvdal, Engerdal Dovre og Ringebu. I disse kommunene skal Gjermundshaug Anlegg AS drifte vel 723 kilometer fylkesvei og nær 12 kilometer gang- og sykkelvei.

Gjermundshaug Anlegg AS vil ha ansvaret for drift av fylkesveinettet i Nord-Østerdalen fra 1. september 2020 og ut august 2026. Fylkeskommunen har opsjon på å forlenge kontrakten med Gjermundshaug Anlegg AS med ett år. Kontrakten har en verdi på 194 467 702 kroner.

Mesta skal drifte i Nord-Gudbrandsdalen

Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Mesta om å drifte fylkesveinettet i Sør-Fron, Nord-Fron, Sel, Lesja og deler av Dovre og Ringebu. I dette området skal Mesta drifte nesten 480 kilometer fylkesvei og nær 20 kilometer gang- og sykkelvei.

Mesta sin kontrakt gjelder fra 1. september 2020 og ut august 2025. Også på denne kontrakten har Innlandet fylkeskommune en opsjon på 12 måneder. Kontrakten har en verdi på 186 413 623 kroner.

Første driftskontrakt for Hafjell Maskin AS

I Sør-Gudbrandsdal ble Hafjell Maskin AS tildelt oppdraget med å utføre drift- og vedlikeholdsoppgaver. Hafjell Maskin AS skal utføre drifts- og vedlikeholdsoppgaver på vel 451 kilometer fylkesvei og vel 40 kilometer gang- og sykkelvei i kommunene Lillehammer, Nordre Land, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Gausdal kommuner samt nordre del av Ringsaker.

Kontrakten med Hafjell Maskin AS gjelder for perioden 1. september 2020 til 31. august 2025. Innlandet fylkeskommune har også i denne kontrakten en opsjon på 12 måneder. Kontrakten har en verdi på 188 773 000 kroner.

Bjørn Baastad AS skal drifte i Trysil, Engerdal og Rendalen

Innlandet fylkeskommune har inngått kontrakt med Bjørn Baastad AS om å drifte og vedlikeholde vel 507 kilometer fylkesvei og 500 meter gang- og sykkelvei i Trysil, Engerdal og Rendalen kommuner.

Kontrakten med Bjørn Baastad AS gjelder fra 1. september 2020 og ut august 2024. Også i denne kontrakten har Innlandet fylkeskommune en opsjon på 12 måneder. Kontrakten har en verdi på 141 288 000 kroner.