Da personbilen med campingvogn som lå foran ham gjennom E39 Bømlafjordtunnelen stoppet med røyk sivende ut fra motoren, reagerte langtransportsjåføren fra Bømlo raskt og riktig.

Bjørn Erik Ovesen gjorde ting rett da det oppsto brann i en tunnel i sommer.
Bjørn Erik Ovesen gjorde ting rett da det oppsto brann i en tunnel i sommer.

Siden familien på fire ikke hadde varslet om problemene, nappet han raskt ut et brannslukningsapparat; dermed ble tunnelen stengt, brannventilasjonen aktivert og nødlysene tent.

- Jeg gjekk til nærmeste nødstasjon og fikk kontakt med Vegtrafikksentralen (VTS) med det samme, sier den erfarne sjåføren.

Flammene sto snart ut av motoren på personbilen, og Ovesen starta slokking og rettledet familiefaren. De to tenåringene og deres mor fikk søke ly i trekkvogna.

Morten Hansen, faggruppeleder for trafikkstyring- og veiovervåking ved Vegtrafikksentralen vest, roser innsatsen til Ovesen.

- Dette er en sjåfør med en sterk faglig interesse og engasjement for trafikksikkerhet og trafikkbildet. Det var han som tok styringen, og hans innsats gjorde at brannen ikke fikk utvikle seg,sier han.

Les om hva du skal gjøre ved branntilløp i tunnel her.