St. Olavs hospital i Trondheim.
St. Olavs hospital i Trondheim.

Blir landsdekkende partner for sykehusene i Norge

Rambøll har tegnet en landsdekkende rammeavtale med Sykehusinnkjøp på arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester.

Publisert

Oppdragsgiver for anskaffelsen er Helse Nord RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF. Sykehusinnkjøp HF er et selskap som eies av de fire regionale helseforetakene.

- Vi er veldig fornøyde med å ta del i en slik omfattende rammeavtale som innbefatter så å si samtlige fag innen bygg hos Rambøll. Avtalen understreker Rambølls posisjon og satsing innenfor sykeshusplanlegging, sier Bjørn Terje Pettersen og Florian Franz.

Rammeavtalen skal dekke små, mellomstore og større prosjekter i alle prosjektfaser, og kan også benyttes ved ombygginger og nybygg.

Anslått totalverdi på rammeavtalen er ca. 160 millioner kroner per år, har en varighet på to år, med muligheter for forlengelse.