Porsgrunn-stromperenovering
Porsgrunn-stromperenovering

Olimb Rørfornying tildelt ny rammeavtale

Porsgrunn kommune fortsetter sin satsing på gravefri fornyelse av VA-nettet med Olimb Rørfornying som leverandør på strømperenovering av avløp.

Publisert

Olimb Rørfornying er blitt tildelt ny rammeavtale med Porsgrunn kommune om rørfornying avløp og går med det inn i sin tredje avtaleperiode på rad i kommunen. Kontrakten ble vunnet i konkurranse med tre andre tilbydere.

Den nye rammeavtalen, som har en varighet på 1 år med opsjon på ytterligere tre år (1+1+1), skal dekke Porsgrunn kommunes behov for strømperenovering av avløp fellesledninger, overvann- og spillvannsledninger, samt renovering av kummer og gjentilkobling av private stikkledninger.

Kontraktsummen er på seks millioner kroner (første år).

Relativt høy fornyelsestakt med NoDig

Porsgrunn kommune har ca. 800 km VA-ledninger totalt, med en gjennomsnittsalder rundt 45 år.

Prosjektleder på kommunalteknikk, Stig Hernholm, forteller at kommunen tok i bruk gravefrie metoder (NoDig) allerede midt på 80-tallet, og at det har vært avgjørende for å holde tritt med vedlikeholdsetterslepet på det kommunale ledningsnettet.

- I 2020 og de neste to årene fornyer vi cirka to prosent av ledningsnettet. Det hadde vi ikke klart uten å bruke NoDig-metoder.

To prosent ledningsfornyelse er langt over gjennomsnittet for norske kommuner (rundt 0,7 prosent), og muligens en av de høyeste fornyelsesgradene i landet.

For å nå sine ambisiøse mål benytter kommunen flere ulike NoDig-metoder, og gjerne i kombinasjon med hverandre i samme prosjekt. I hovedsak er det snakk om utblokking og inntrekking på vann, og strømperenovering på avløp.

Omtrent 3,5 kilometer med avløpsledninger blir rehabilitert med strømpe i løpet av 2020.

- Tillitserklæring

Salgssjef i Olimb Rørfornying, Svein Rune Myhre, mener Porsgrunn stiller i en særklasse:

- Olimb installerte den første strømpen i Porsgrunn for mer enn 30 år siden, og vi er imponert over måten kommunen gjennom så mange år har prioritert NoDig-løsninger og jobbet målrettet med oss og andre leverandører for å finne stadig bedre løsninger på utfordringer i VA-nettet. Det er en tillitserklæring å bli valgt som samarbeidspartner videre på avløpsrenovering, sier Myhre.