Daglig leder i Båsum Boring AS, Dag Espen Båsum, og daglig leder i Båsum Boring Trøndelag, Hilde Anita Grandetrø.

Båsum og Båsum slås sammen

Samler ressursene.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

Som et ledd i en langsiktig strategi fusjonerer Båsum Boring AS og Båsum Boring Trøndelag AS med virkning fra 1. januar 2021.

- Gjennom denne fusjonen samler vi ressursene og kompetansen under én felles ledelse i selskapet Båsum Boring AS, sier daglig leder Dag Espen Båsum.

Båsum Boring ble startet i 1952. De leverer boretjenester for energi-/vannbrønner, fundamentering, gjennomboring samt utblokking og rehabilitering av rør uten graving. Det er 25 år siden Båsum Boring AS etablerte søsterselskapet Båsum Boring Trøndelag i Børsa med tanke på nærhet til markedet i Midt-Norge.

Som følge av fusjonen vil Båsum Boring AS samlokalisere sin virksomhet i Midt-Norge med Kynningsrud Fundamentering AS, som gikk inn som hovedaksjonær i november 2017. Kynningsrud Fundamentering AS er igjen et heleid datterselskap til Veidekke AS. Kynningsrud og Båsum får dermed samme adresse på Heimdal i Trondheim.

- Med samlokalisering kan vi dra veksler på hverandre. Vi kan gå inn i tyngre og større prosjekter både med tanke på maskiner og kompetanse, sier Dag Espen Båsum.

Båsum Boring AS skal fortsatt ha hovedadministrasjon i Krødsherad kommune, der selskapet har sine røtter fra starten i 1952.

- Riktig beslutning

Daglig leder i Båsum Boring Trøndelag, Hilde Anita Grandetrø, som har bygget opp datterselskapet gjennom de to siste tiårene mener tiden nå er moden for en fusjon.

- Veidekke AS, som et solid børsnotert selskap, danner en trygg grunnmur for videre vekst. Nå får vi muligheten til å utvikle enda sterkere samspill og dermed gjøre hverandre enda bedre på det vi er gode på i dag. Beslutningslinjene vil også bli kortere, og personlig får jeg nok en mer oversiktlig hverdag, sier hun. 

Hun har vært eneste kvinnelige daglige leder i et norsk borefirma, og har 23 års fartstid i selskapet.

- Gjengen vår i Trøndelag har levert gode resultater de siste årene. Tolv medarbeidere sørget for en omsetning i 2019 på 41 millioner kroner med en god bunnlinje. Det er viktig for meg at alle medarbeiderne er sikret jobb også i det fusjonerte selskapet. Vi skal bidra til at vi kan kjempe om både små og store kontrakter i årene som kommer, sier hun.

75 medarbeidere

- Vi har stor respekt for den jobben Hilde Anita Grandetrø og hennes medarbeidere i Trøndelag har utført, og vi skal absolutt beholde og også styrke kompetansen og slagkraften i Midt-Norge. Fusjonen handler ikke om en sentralisering, men om å samle ressursene for å dekke hele landet best mulig. Vi skal være en solid landsdekkende entreprenør. Det er viktig for å utvikle vår virksomhet videre, slår daglig leder Dag Espen Båsum fast.

Samlet omsetning for Båsum-selskapene i fjor var på 213 millioner kroner, og den totale arbeidsstokken i år er på 75 medarbeidere.

- Vi har en medarbeiderstab som hver dag jobber for at vi skal være den mest foretrukne og beste operatøren innen våre segmenter. Som arbeidsgiver er vår målsetting å skape trygge arbeidsplasser der hver enkelt medarbeider skal kjenne seg inkludert. Målet er ikke å bli størst mulig, men best mulig, og den jobben skal vi gjøre sammen også etter fusjonen, sier Båsum.

Powered by Labrador CMS