Fylkesordfører Marianne Chesak tok første «spadetak», med litt feiljustert sete og alle på trygg avstand. Det gikk bra.
Fylkesordfører Marianne Chesak tok første «spadetak», med litt feiljustert sete og alle på trygg avstand. Det gikk bra.

Første «spadestikk»

Fylkesordfører Marianne Chesak bak spakene på den elektriske Stangeland-maskinen. Alle andre sto på behørig sikker avstand.

Publisert

Fylkesordføreren i Rogaland, Marianne Chesak, markerte i dag den offisielle starten på byggingen av Bussveien på Gausel i Stavanger. Den sjuende strekningen i Bussveien skal stå ferdig i mars 2023.

- Bussveien blir livsnerven i transportsystemet på Nord-Jæren og jeg gleder meg til den dagen det blir raskere å ta bussen fremfor å kjøre bil. Målet med dette prosjektet er jo full framkommelighet for bussen. Det er slike valg som gjør at folk velger kollektivt, at det går raskt og at bussen har full prioritet, sa fylkesordfører Marianne Chesak på .

Stangeland Maskin bygger vei

Arbeidet på strekningen startet allerede på mandag med graving på østsiden av fylkesvei 44. Strekningen er den sjuende av totalt 25 delstrekninger i prosjektet. Langs hele strekningen fra Gausel stasjon og nordover til rundkjøringen ved Boganesveien (Diagonalen), bygger Stangeland Maskin Bussveien på oppdrag for Rogaland fylkeskommune. Arbeidet tar drøye to og et halvt år.

Entreprenøren bygger den 1,3 kilometer lange strekningen med midtstilte bussfelt utrustet med moderne busstasjoner. Felt for bil, sykkel og fortau kommer på hver side av bussfeltet. Det kommer også nye underganger ved Teglverksbakken og Gauselkneiken. Prosjektet skal stå ferdig 31. mars 2023.

Bussveien er det største prosjektet i Bymiljøpakken som skal bidra til bedre fremkommelighet og bymiljø på Nord-Jæren. I skala og ambisjoner er Bussveien, ifølge fylkeskommunen, den første av sitt slag i nasjonal målestokk. Målet er å skape et høyverdig kollektivtilbud der bussen kommer presis og ofte med behagelige reiser for passasjerene.

Flere år med anleggsarbeid

Før Bussveien er ferdig, gjenstår noen år med anleggsarbeid.

Prosjektleder i Rogaland fylkeskommune, Pål Thornes, forventer at anleggsperioden skal gå bra, men at beboerne i området kommer til å merke byggeaktiviteten godt de neste årene.

- Det er godt å komme i gang med å bygge neste etappe i Bussveien. Trafikken kommer til å bli berørt av arbeidet, og vi håper at bilister som skal gjennom anleggsområdet er forberedt på at det i perioder blir redusert fremkommelighet. Det kan være lurt å legge inn litt ekstra reisetid i de mest trafikkerte tidene på døgnet. Samtidig gjør vi det vi kan for at ulempene blir så små som mulig, både for dem som går, sykler og kjører bil. Dette mener vi skal gå bra, sier Thornes.