Samferdselsminister Knut Arild Hareide åpnet den 18 km lange E6-strekningen Brumunddal-Kåterud (sør for Hamar) offisielt fra Mjøstårnet 1. juli 2020. Ny gir den nye bompenge-innkrevingen på E6 økt trafikk og utfordringer på sideveiene.

Økt trafikk på sideveier etter bompenge-start på E6

Nedsatt hastighet til 40 km/t, farthumper, nye krysningssteder, ekstra belysning og ny gang- og sykkelvei, er «medisinen» mot den økte trafikken på sideveiene til ny E6 ved Hamar.

Publisert

Denne artikkelen ble publisert for over 2 år siden.

I løpet av september blir det gjort tiltak på flere fylkesveier på Hedmarken som har fått økt trafikk etter åpningen av E6 Kåterud-Brumunddal 1. juli og at innkrevingen av bompenger på den nye strekningen startet.

Disse tiltakene gjennomføres:

  • Langs fv. 1744 Stavsbergveien, Nic hellandsgate blir det etablert forsterket belysning på flere gangfelt. I tillegg skal det et bygges et kryssingssted ved Klukstuen.
  • På fv. 1794 Narmoveien vil hastigheten bli satt ned til 40 kilometer i timen på deler av strekningen. Det vil også bli etablert fartshumper, krysningssted for myke trafikanter og veilys på deler av strekningen.
  • Langs fv. 1746 Jessnesvegen vil det bli bygget mer gang- og sykkelvei ved Montessoriskolen.
  • På fv. 222 vil det bli etablert et krysningspunkt for myke trafikanter ved Ottestad kirke.

De fleste av disse tiltakene gjennomføres av Nye Veier som en del av E6-utbyggingen.

Flere tiltak dersom trafikken ikke avtar

Innlandet fylkeskommune følger trafikkutviklingen på fylkesvegene på Hedmarken nøye, og trafikktellinger viser at enkelte fylkesveier har fått «betraktelig mer trafikk» etter at bompengeinnkrevingen på E6 startet.

- Vi vil fortsatt gjennomføre trafikktellinger på flere fylkesveier på Hedmarken. Det er foreløpig ikke planer om å gjøre andre tiltak enn de tiltakene som vil bli gjennomført i september, sier seksjonsleder Helge Stikbakke i Innlandet fylkeskommune.

- Dersom ikke trafikken på sideveiene går ned til et mer normalt nivå, må vi planlegge og skaffe midler til ytterligere tiltak, sier han videre.

- Vis hensyn til andre trafikanter

Fylkesveiene som har fått mer trafikk går gjennom boligområder hvor det også er andre trafikantgrupper enn på E6.

- Vi oppfordrer alle trafikanter på vårt fylkesveinett til å vise hensyn til andre trafikanter og overholde trafikkreglene. Dette er spesielt viktig når veinettet får økt trafikk, sier Stikbakke.

- De som velger en lokal vei fremfor hovedveiene må være bevisste på at de kjører i et annet trafikkmiljø, der helt andre trafikantgrupper, slik som skolebarn, eldre og andre som er bosatt i områdene har behov for å ferdes.

Powered by Labrador CMS